Ministère de la culture Inrap

Staňte sa sponzorom Európskych dní archeológie

Prečo by ste sa mali stať sponzorom EDA?

Sponzorstvo v oblasti archeológie je výrazom občianskej angažovanosti v oblasti ochrany a propagácie archeologického dedičstva a jeho výskumu.

Záchranná a preventívna archeológia kladie porozumenie ľudskej minulosti do centra vašich investícií a úlohu developerov stavia zoči voči budúcim generáciám.

Tieto hodnoty robia z INRAP partnera v spoločenskej zodpovednosti firiem (Corporate social responsibility, CSR).

Zúčastnené strany vašej podpory

  • Propagujte hodnoty vašej spoločnosti - spojte vaše meno s najväčším francúzskym národným archeologickým podujatím.

  • Práca s verejnosťou - zorganizujte pre vašich zákazníkov a/alebo zamestnancov podujatie v rámci Európskych dní archeológie, súkromné návštevy archeologických nálezísk a výskumných centier, ktoré sú zvyčajne verejnosti neprístupné.

  • Externá komunikácia - zahrnutie vášho loga a/alebo zmienka o vašej podpore vo všetkých komunikačných výstupoch (tlačové správy, pozvánky, plagáty atď.), vrátane digitálnych (sociálne siete, webstránka), a osobitná strana v súboroch pre tlač.

  • Komunikácia medzi inštitúciami - bezplatné poskytnutie fotografií, možnosť zorganizovania podujatia, konferencie (vo vašej spoločnosti) v oblasti archeológie a jej aktuálnych otázok.
Workshop archeologický výskum (vykopávky)

Workshop archeologický výskum (vykopávky)

-->