Ministère de la culture Inrap

Multimédiá

Súčasťou činnosti INRAP je šíriť archeologické poznatky, preto publikuje, vytvára a koprodukuje dokumenty, multimediálne dokumenty, pripravuje výstavy atď., ktoré sú určené pre všetky zúčastnené strany, no najmä pre organizátorov Európskych dní archeológie.

Správy o novinkách

Každý rok INRAP vydá približne dvadsať správ o najnovších objavoch na archeologických náleziskách. Tieto krátke filmy prinášajú rozhovory s terénnymi archeológmi, špecialistami na určité obdobie alebo problematiku, developermi a niekedy aj so zástupcami širokej verejnosti.  Zároveň ukazujú prácu, ktorú výskumníci vykonávajú, a vedecké výzvy, ktorým počas archeologických výskumov čelia.

Animované filmy

ŠPECIALISTI V ARCHEOLÓGII (vo francúzštine)

[Koprodukcia ARTE France, INRAP a Petite Ceinture]

Desať humorne ladených animovaných filmov o celom rade archaeologických profesií - xylológ (odborník na drevo v archeológii), archeozoológ (odborník na zvieracie kosti), archeológ, odborník na analýzu opotrebenia predmetov (use-wear analyst), topograf, palynológ (odborník na analýzu peľu), geomorfológ, odborník na výskum keramiky, antropológ (odborník na ľudské kosti) a odborník na analýzu uhlíkov.

EXPERTI CESTUJÚ NASPÄŤ V ČASE (vo francúzštine)

[Koprodukcia ARTE France, INRAP a Doncvoilà Productions]

Tieto nové animované filmy skúmajú spôsoby, akými žili ľudia v minulosti a ako sa navzájom ovplyvňovali.so životným prostredím Naši experti dostali šancu vrátiť sa cestovaním v čase na archeologickú lokalitu a dosiahnuť výnimočné objavy.

Animované filmy

Experti cestujú naspäť v čase

Dokumenty (vo francúzštine)

Národný inštitút preventívnych archeologických výskumov v rámci svojej úlohy šíriť výsledky výskumov a poznatky z archeológie podporuje, vytvára a spolu vytvára audiovizuálne dokumenty zamerané na najširšie publikum alebo na nadšencov archeológie

Dokumenty (vo francúzštine)

Guédelon - znovuzrodenie stredovekého hradu

-->