Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

9 results
Dolenjska, Metlika

Belokranjski muzej Metlika

Trg svobode 4,
8330 Metlika

https://publishwall.si/belokranjski.muzej/sub/620/o-muzeju

Belokranjski muzej v Metliki je bil odprt leta 1951, nameščen pa je v Metliškem gradu, ki stoji v starem delu mesta Metlika. Prvi direktor muzeja je bil Jože Dular (kar 30 let, do 1981). Muzej skrbi za premično kulturno dediščino Bele krajine in ima tri stalne razstave, in sicer:

Stalna razstava v Metliškem gradu, ki prikazuje življenje tukajšnjih ljudi, od poselitve v prazgodovini do sredine 20. stoletja,
Spominska zbirka Otona Župančiča v Vinici- (dislocirana enota)- Vinica 6 - zaprta do jeseni 2015 zaradi prenove,
Krajevna muzejska zbirka v Semiču- (dislocirana enota)- Štefanov trg 7.

Guided tour

Sprehod po arheološki Metliki
Strokovno vodenje po arheoloških najdiščih. Začetek ogleda pred Belokranjskim muzejem. Ker gre za srednje zahteven pohod so priporočena pohodniška obutev in oblačila. Prosimo za prijave.

Free

Sunday 16 June de 10:00 à 12:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Exhibition

Zaklad brez podatkov.
Občasna razstava

Free

Saturday 15 June de 19:00 à 23:00

General public

Workshop

Nakit dame s Hriba – izdelava prazgodovinskega nakita.
Delavnica

Free

Friday 14 June de 17:00 à 18:30

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Dolenjska, Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto

Muzejska ulica 7
8000 Novo mesto

https://www.dolenjskimuzej.si/

Dolenjski muzej Novo mesto je eden od večjih in pomembnih muzejev v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1950 in predstavlja preteklost Novega mesta in velikega dela Dolenjske.

Guided tour

Zadnje počivališče naših prednikov
Zadnje počivališče naših prednikov: Petra Stipančić, Majda Pungerčar, Lavra Fabjan
- predavanje, vodstvo po razstavi in na terenu; Dolenjski muzej Novo mesto, mestno pokopališče Ločna

Free

Saturday 15 June de 18:00 à 20:30

Family, General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Gorenjska, Škofja Loka

Loški muzej Škofja Loka

Grajska pot 13
4220 Škofja Loka

https://www.loski-muzej.si/

O Loškem muzeju
Ohranjamo preteklost za prihodnostOhranjamo preteklost za prihodnost+6Ohranjamo preteklost za prihodnost
Loški muzej ima svoje prostore na Loškem gradu, ki s svojo mogočno podobo vlada nad mestom. Bogate muzejske zbirke pričajo o zgodovini in sodobnosti ozemlja ob Selški in Poljanski Sori, ki je nekdaj tvorilo loško gospostvo pod oblastjo škofov iz bavarskega Freisinga (973–1803).

Z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostno, etnološko, prirodoslovno, športno zbirko in muzejem na prostem predstavljamo kulturno dediščino loškega območja in jo hkrati umeščamo v širši slovenski in evropski kontekst.

Guided tour

Vodstvo po arheološki zbirki Loškega muzeja
V okviru Evropskih dnevov arheologije vas bomo popeljali po arheološki zbirki Loškega muzeja. Zbirka z najdbami s številnih najdišč predstavlja poselitev loškega ozemlja vse od paleolitika, preko bakrene, bronaste in železne dobe do antičnega in poznoantičnega obdobja, iz katerega je bogata materialna kultura rimskih staroselcev, vzhodnih Gotov in Langobardov. To obdobje se je zaključilo z naselitvijo Slovanov, z letom 973 pa se je začela pisna zgodovina loškega gospostva. Vabimo vas, da se nam pridružite pri odstiranju najstarejših obdobji človekove preteklosti!

Free

Sunday 16 June de 17:00 à 19:00

Family, General public

Goriška, Mestna občina Nova Gorica

Goriški muzej in Klub keramikov Kanal

Vila Bartolomei Pod vinogradi 2 5250 Solkan

https://www.goriskimuzej.si/aktualno/posts/odprtje-obcasne-razstave-lokalne-gline-in-dediscina-posoc

Namen projekta Lokalne gline in dediščina je zbiranje in proučevanje lokalnih glin med Posočjem in Krasom ter izdelava študijskih in unikatnih izdelkov iz nabranih vzorcev. Zanimajo nas lastnosti glin – kakšne barve so, kako se oblikujejo, kakšne lastnosti imajo pri različnih temperaturah žganja, kako se njihove lastnosti spremenijo, če jim dodajamo razne dodatke (npr. kremenčev pesek) idr. Ob tem nas je zanimala tudi dediščina tega prostora, povezana z glino oz. keramiko.

Workshop

Projekt Lokalne gline in dediščina: Žganje keramike na prostem
V sklopu projekta Lokalne gline in dediščina, ki ga soustvarjata Goriški muzej in Klub keramikov Kanal, bomo izvedli žganje keramike na prostem. Na preprost način, brez uporabe peči, bomo žgali izdelke, narejene v sklopu projekta. Izdelki so iz nabranih lokalnih glin oz. okrašeni s premazi, ki smo jih izdelali iz nabranih glin iz našega okolja.

Free

Saturday 15 June de 09:00 à 13:00

Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability, Hearing disability

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Arheološko risanje - Barbara Hofman

Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana,

poučevanje M. Zorovića, akad. slikar, asistenca I. Hofman, dipl. slikar
vabljeni predvsem študentje arheologije

Workshop

SPOZNAVANJE S KLASIČNO ARHEOLOŠKO RISBO
poučevanje M. Zorovića, akad. slikar, asistenca I. Hofman, dipl. slikar, spoznavanje in risanje arheoloških predmetov ter izdelava tabel

Free

Saturday 15 June de 10:00 à 12:00 Friday 14 June de 10:00 à 12:00

Adults, General public

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mental disability

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Arhiv Republike Slovenije

Zvezdarska 1 1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/arhiv/

Vabljeni na odkrivanje arheologije, ohranjene v različnih arhivskih kotičkih in gradivu, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije.

Screening

Arheologija v arhivu
Vabljeni na odkrivanje arheologije, ohranjene v različnih arhivskih kotičkih in v gradivu, ki ga hrani Arhiv R Slovenije. Ogledali si bomo črnobele posnetke arheoloških izkopavanj, si ogledali čudovito Gruberjevo palačo, kjer Arhiv RS hrani stotine metrov gradiva.

Free

Friday 14 June de 11:00 à 12:30 Friday 14 June de 11:00 à 12:30

General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

dvigalo

Osrednjeslovenska, Medvode

domačija Pr' Lenart na Belem

Belo 1, 1215 Medvode

https://www.prlenart.si/domov/

Domačija v zasebni lasti nudi nekajdnevno ali tedensko rezidenčno bivanje ali partnerstvo v projektih. Umetniška rezidenca na domačiji iz 16. stoletja je umeščena v preužitkarsko hiško in je namenjena tako domačim kot tujim ustvarjalcem. S svojim delovanjem želi spodbujati vsestransko sodelovanje v kulturi in izmenjavo praks ter sooblikovati kvalitetno kulturno ponudbo na podeželju.

Lecture

Predavanje »Polhograjska gora, zatočišče Emoncev?«
Priljubljena pohodniška točka, več kot 800 m visoka, strma in mestoma prepadna Gora sv. Lovrenca nad Polhovim Gradcem je znano arheološko najdišče. Arheološka izkopavanja so pokazala, da je tu v času od 4. do 6. stoletja našega štetja stala naselbina. So se tja v turbulentnem času preseljevanja ljudstev, ko je rimski svet razpadal, zatekli prebivalci bližnjega mesta Emona?

Na to in druga vprašanja bo poskušala odgovoriti arheologinja in muzealka dr. Bernarda Županek. Dr. Županek je vidna strokovnjakinja za obdobje antike pri nas, delujoča predvsem v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, kot navdušeno pohodnico pa jo lahko pogosto srečate tudi v Polhograjcih.

Free

Sunday 16 June de 18:00 à 20:00

Family

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Mestni muzej Ljubljana

Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/

Mestni muzej Ljubljana je muzej, ki skrbi za ohranjanje in preučevanje ljubljanske zgodovinske dediščine. Sedež muzeja je v Turjaški palači poleg ljubljanskih Križank, na trgu Francoske revolucije.

Discovery tour

Odkrivamo emonske napise, raziskujemo življenje v Emoni
Vsak napis je kot uganka, ki jo je treba razvozlati.
Vodstvo po Arheoparku Emona z epigrafičarko dr. Anjo Ragolič in kustosinjo za antiko dr. Bernardo Županek je del Evropskih dnevov arheologije
. Kaj so na svoje mozaike, oltarčke in nagrobnike napisali Emonci?
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite na prav posebnem vodstvu po Arheoparku Emona, ko bomo v družbi epigrafičarke dr. Anje Ragolič in muzejske svetnice kustodiata za antiko dr. Bernarde Županek, odkrivali in raziskovali skrivnostne napise, ki so jih Emonci pustili za seboj. Ugotavljali bomo, kaj so ti napisi sporočali prebivalcem starodavne Emone in kakšen vpogled nam danes nudijo v emonski vsakdan, v vero in življenje naših davnih prednamcev.
Prišel, videl, napisal: pismenost med Rimljani
Pismenost ni bila vedno tako samoumevna spretnost kot danes, ko je pismenih 86,3% ljudi, starih nad 15 let. Še pred dvemi stoletji je bil delež pismenih le 12% . Na območje današnje Slovenije so pismenost prinesli prav Rimljani.

9.00 EUR, There are discounted rates

Friday 14 June de 17:00 à 18:00

General public

Spodnjeposavska, Krško

Zavod Svibna

Gora 31, 8270 Krško

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, je bil ustanovljen leta 2005, takrat še pod imenom Zavod Vrbov Log.

Povod in navdih našega delovanja je bližnja Ajdovska jama, arheološko najdišče - svetišče in nekropola iz mlajše kamene dobe, naravna vrednota državnega pomena - kraška jama in poletno zatočišče porodniške kolonije netopirjev. Ker se ta nahaja sredi podeželskega okolja Krškega gričevja, smo se v zavodu ob varstvu naravne in kulturne dediščine kmalu osredotočili na razvoj in promocijo ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju.

Čeprav so naši začetki povezani z Ajdovsko jamo, pa večina naših programov in projektov presega lokalni nivo.
Večino aktivnosti izvajamo prostovoljno, zato ima Zavod Svibna status prostovoljske organizacije.

Guided tour

Zmenek s Kelti na Dunaju
Sprehod po arheološkem najdišču Dunaj - Arheološko najdišče Mladevine, EID 1-16510, prikaz življenja v mlajši železni dobi s pomočjo rekonstruirane oprave in replik muzejskih predmetov.
Obvezne prijave, zbirno mesto: Gora 31, 8270 Krško

Free

Sunday 16 June de 15:00 à 18:00
-->