Ministère de la culture Inrap

Podkarpackie, Lubaczów

Muzeum Kresów w Lubaczowie

FreeFriday 14 June, Sunday 16 June

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

https://muzeumkresow.eu
add

Muzeum Kresów w Lubaczowie działa na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej oraz Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Placówka, oprócz swojej głównej siedziby, czyli dawnego spichlerza dworskiego, mieszczącego się w Lubaczowie, obejmuje Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie oraz dwa oddziały: Zespół Cerkiewny w Radrużu i Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie. Szczególnie cenny jest pierwszy z nich, z drewnianą cerkwią pw. św. Paraskewy z końca XVI w. Walory kulturowe kompleksu sakralnego zostały docenione poprzez umieszczenie go na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz na liście Pomników Historii.

Lecture

Lecture

Pradzieje i wczesne średniowiecze ziemi lubaczowskiej

Wykład przybliżający archeologię naszego regionu. Zaprezentowane zostaną archiwalne i najnowsze badania archeologiczne oraz nowe opracowania materiałów z badań.

Free

Friday 14 June de 17:00 à 18:00

General public

Discovery tour

Discovery tour

Najstarszy Lubaczów

Spacer po Zespole Zamkowo-Parkowym połączony z wykładem dotyczącym historii lubaczowskiego założenia obronnego oraz prezentacją gdzie znajdowały się poszczególne elementy grodu, zamku i pałacu

Free

Sunday 16 June de 11:00 à 13:00

General public

Press contact:

Grzegorz Dąbrowski

grzegorz.dabrowski@muzeumkresow.eu

+48 166321802

  • 23507_vignette_muzeum-lubaczow-ma-y.jpg

Access map

23.128202317658406 50.15337692300641
-->