Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

2 results
Lubuskie, Świdnica

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza // Archaeological Museum of the Central Odra River Region

ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

http://www.muzeum-swidnica.org/pl/

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza znajduje się w podzielonogórskiej Świdnicy,
w renesansowym dworze wzniesionym w 1602 r. przez członków rodu von Kittlitz. Zgromadzone zabytki związane są z najstarszymi dziejami naszego regionu i obejmują okres od paleolitu schyłkowego do późnego średniowiecza. Muzeum organizuje wiele tematycznych wydarzeń o charakterze naukowym
i popularnonaukowym

Our museum is located in the Kittlitz family palace which was built in the Renaissance style at the beginning of the 17th century. The Museum shows the archaeological heritage of the Central Odra River region from the Upper Paleolithic to the Late Medieval Period. The museum organizes science and popular science events for children and adults

Workshop

Pot, piach i łzy - tajniki pracy archeologa // Sweat, sand and tears - the secrets of an archaeologist's work
Zapraszamy na warsztaty archeologiczne w naszym muzealnym parku! Więcej szczegółów już wkrótce.

We invite you to archaeological workshops in our museum park! More details coming soon.

Free

Saturday 15 June de 11:00 à 14:00

Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Podkarpackie, Lubaczów

Muzeum Kresów w Lubaczowie

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

https://muzeumkresow.eu

Muzeum Kresów w Lubaczowie działa na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej oraz Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Placówka, oprócz swojej głównej siedziby, czyli dawnego spichlerza dworskiego, mieszczącego się w Lubaczowie, obejmuje Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie oraz dwa oddziały: Zespół Cerkiewny w Radrużu i Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie. Szczególnie cenny jest pierwszy z nich, z drewnianą cerkwią pw. św. Paraskewy z końca XVI w. Walory kulturowe kompleksu sakralnego zostały docenione poprzez umieszczenie go na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO oraz na liście Pomników Historii.

Lecture

Pradzieje i wczesne średniowiecze ziemi lubaczowskiej
Wykład przybliżający archeologię naszego regionu. Zaprezentowane zostaną archiwalne i najnowsze badania archeologiczne oraz nowe opracowania materiałów z badań.

Free

Friday 14 June de 17:00 à 18:00

General public

Discovery tour

Najstarszy Lubaczów
Spacer po Zespole Zamkowo-Parkowym połączony z wykładem dotyczącym historii lubaczowskiego założenia obronnego oraz prezentacją gdzie znajdowały się poszczególne elementy grodu, zamku i pałacu

Free

Sunday 16 June de 11:00 à 13:00

General public

-->