Ministère de la culture Inrap

Program môjho regiónu

Vyberte svoj región alebo vytlačte program.

12 výsledky
Banskobystrický, Banská Bystrica

Matejov dom

Námestie Š. Moysesa 20, Banská Bystrica

https://ssmuzeum.sk/kontakty/

Tajomný svet pod nohami

Zaujímavé rozprávanie o práci archeológa, spojené s hravými úlohami a ukážkou zbierkových predmetov vykopaných v Banskej Bystrici a okolí. Deti sa okrem množstva iných informácií dozvedia, v ktorej jaskyni žili ľudožrúti, kde sa našiel strieborný poklad a ako sa dajú nájsť vykopávky v strope. Odporúčame objednať sa: +421 484 125 577

Vhodné pre deti I. a II. stupňa ZŠ

Banskobystrický, Banská Štiavnica

Štiavnické Bane - prechádzka s archeológom

Obecný úrad, Štiavnické Bane

www.muzeumbs.sk

°15:00 hod. Stretnutie účastníkov pred ObÚ Štiavnické Bane
° Základná informácia o histórii Štiavnických Baní a archeologických výskumoch SBM v tejto lokalite
° Presun k Piargskej bašte, kde je dnes Múzeum astronóma M. Hella a kde bol realizovaný archeologický výskum múzea
° Prehliadka časti pôvodnej fortifikácie obce z obdobia 17.storočia, kedy sa vďaka nedávnym archeologickým výskumom SBM podarilo zistiť časti základového muriva opevnenia a kruhovej bašty známej doteraz len z archívnych vyobrazení
° Areál šachty Karol – prehliadka výsledkov archeologického výskumu SBM v rokoch 2021-2022
° 17:00 hod. Ukončenie prehliadky archeologických lokalít

Výlet so sprievodcom

Vychádzka s archeológom
Začiatok prehliadky o 15:00 hod. pri Obecnom úrade Štiavnické bane, Presun k Piargskej bašte, Prehliadka časti pôvodnej fortifikácie obce, Areál šachty Karol – prehliadka výsledkov archeologického výskumu, ukončenie vychádzky o 17:300

Vstup voľný

piatok 16. júna de 15:00 à 17:30

Verejnosť

Banskobystrický, Sliač

Sliač a archeológia

Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 348/9, 962 31 Sliač

Archeológ Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica Martin Miňo sa bude rozprávať so žiakmi piateho ročníka o archeologických výskumoch v meste Sliač a o metódach archeologického výskumu. Rozprávanie bude spojené aj s praktickým workshopom experimentálnej archeológie.

Workshop

Sliač a archeológia
Rozprávanie so žiakmi piateho ročníka o archeologických výskumoch v meste Sliač a o metódach archeologického výskumu, spojené s praktickým workshopom experimentálnej archeológie.

Vstup voľný

piatok 16. júna de 10:00 à 13:00

školáci

Bratislavský, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum - nedeľa 18. 6. 2023

Žižkova ul. 12 (vstup na č. 16)

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 2,00 €

www.snm.sk/am

Celý deň (10:00 – 17:00) sa deti na nádvorí múzea môžu v archeologickom pieskovisku hrať na archeológov a rímskych vojakov (pozor len za dobrého počasia).

10:30 - komentovaná prehliadka výstavy „Od Nílu k Dunaju“ pre rodiny s deťmi – Zvláštne tváre Egypta - sprevádza Anna Bajanová

15:00 – MOST SNP - komentovaná prehliadka výstavy „Archeológovia na stavbe Mosta SNP v Bratislave“ v interiéry SNM - AM, následne exteriérová časť - sprevádzaná vychádzka popri Dunaji pod Most SNP a sprievod s výkladom k dejinám židovskej komunity – akcia začína v SNM – Archeologickom múzeu, končí (cca 17:00) v SNM – Múzeu Židovskej kultúry. Sprevádzajú Vladimír Turčan, Anna Bajanová, Etela Kalajdžievová (MOST SNP má zvlášť vstupné 6,00€ - 2 múzeá a sprievod mestom).

Zmena programu vyhradená.

Bratislavský, Bernolákovo

Bernolákovo, malá sála kultúrneho domu - 16. 6. 2023

Kultúrny dom Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo

www.snm.sk/am

Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Vás pozýva na podujatie, ktoré sa bude konať piatok 16. 6. 2023 v Bernolákove:

17:00 – 19:00 – prednášky:

– Dejiny a archeológia hradu Čeklís – prednáša archeológ PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD.

– Výsledky archeologického a antropologického výskumu na príkostolnom cintoríne v Bernolákove – prednáša archeologička Mgr. Lucia Pilková

Zmena programu vyhradená.

Bratislavský, Bratislava

SNM - Archeologické múzeum - sobota 17. 6. 2023

Žižkova ul. 12 (vstup na č. 16)

Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 2,00 €

www.snm.sk/am

Celý deň (10:00 – 17:00) sa deti na nádvorí múzea môžu v archeologickom pieskovisku hrať na archeológov a môžu si vyskúšať šermovať ako rímski vojaci (pozor aktivita možná len za dobrého počasia).

10:30 – komentovaná prehliadka výstavy „Od Nílu k Dunaju“ pre rodiny s deťmi – Zvláštne tváre Egypta - sprevádza Mgr. Anna Bajanová

11:30 – 15:00 – tvorivé dielne – výroba medailónov s hieroglyfickým menom v kartuši

16:00 – komentovaná prehliadka - k výstave „Od Nílu k Dunaju“ pre širokú laickú verejnosť - sprevádza Mgr. Anna Bajanová

Múzeum je pre návštevníkov otvorené od 10:00 do 17:00

Zmena programu vyhradená.

Bratislavský, Slovensko

Digitálne 3D modely archeologických nálezísk

Slovensko

https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Pri príležitosti Európskych dní archeológie 2023 pripravili pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov ďalších 5 digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk. Sú nimi: oblasť Pečnianskeho lesa v Bratislave-Petržalke s viacerými fortifikáciami a reliktami historickej krajiny, kopec Zámčisko s pozostatkami hradu Gelnica, ako aj jeho okolie preslávené banskou činnosťou a viac či menej známe hradiská v Bíni, Semerove a Uníne.

Digitálne podujatia

Digitálne 3D modely archeologických nálezísk
Pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov pripravili ďalších 5 digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk.
Modely sú zverejnené na platforme Skatchfab: https://sketchfab.com/Pamiatkovy_Urad_SR/collections/lidar

Vstup voľný

Verejnosť

Košický, Košice

Turniansky hrad, Turňa nad Bodvou

Turniansky hrad, 044 02 Turňa nad Bodvou

Počas Európskych dní archeológie 17. - 18. júna v čase od 8:00 do 16:00 hod., sa uskutoční na hrade Turňa archeologický výskum spojený s komentovanou prehliadkou lokality za účasti archeológa. Všetci návštevníci sú vopred vítaní.

Nitriansky, Nitra

Potulky zaniknutou krajinou Zoborských vrchov

Nitra-Dražovce; Zoborské vrchy

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Turistickým informačným centrom Nitra a OZ Hradisko Zobor organizuje v nedeľu 18.6.2023 v rámci Európskych dní archeológie “Potulky zaniknutou krajinou Zoborských vrchov“.

Začiatok trasy je v románskom Kostole sv. Michala Archanjela v Nitre-Dražovciach, kde dostanete výklad o histórii, stavebnom vývoji a obnove tejto pamiatky. Následne sa uskutoční komentovaná prechádzka spolu s archeológom na hradisko z neskorej doby bronzovej na Zobore. Prechádzka v celkovej dĺžke cca 7 km bude končiť asi o 16:00 hod. na Pyramíde.

Výlet so sprievodcom

Potulky zaniknutou krajinou Zoborských vrchov
V čase 10:00 – 10:30 bude otvorený románsky Kostol sv. Michala Archanjela v Nitre-Dražovciach. Výklad o histórii, stavebnom vývoji a obnove tejto pamiatky zabezpečí turistický sprievodca Peter Michalík.
Následne sa uskutoční komentovaná prechádzka na hradisko z neskorej doby bronzovej na Zobore. Vychádzať sa bude od kostola Sv. Michala o 10:30 po zelenej turistickej trase cez Pliešku a Meškov vrch na Zobor. Ďalej sa pôjde po trase Historického náučného chodníka hradisko Zobor na Pyramídu, kde bude prechádzka okolo 16:00 ukončená. Výklad o archeologických pamiatkach, diaľkovom prieskume zeme a zaniknutej krajine Zoborských vrchov zabezpečí archeológ Peter Bisták.
Prechádzka je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Nezabudnite si zbaliť desiatu, dostatok vody a obuť turistické topánky!
V prípade nepriaznivého počasia sa prechádzka neuskutoční, ale privítame Vás v románskom kostole sv. Michala Archanjela v Dražovciach.

Vstup voľný

nedeľa 18. júna de 10:00 à 16:00

Rodina, Dospelí, Verejnosť

Nitriansky, Nitra

Archeológia smrti v Ponitrianskom múzeu v Nitre

Štefánikova trieda 1/1, 949 01, Staré Mesto, Nitra

Katedra archeológie FF UKF v Nitre predstaví v Ponitrianskom múzeu v Nitre poldňový program - prednáškový cyklus a workshop s témou „Archeológia smrti“. Návštevníci budú mať možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky o rôznych spôsoboch pochovávania v dobe laténskej (v období Keltov), v stredoveku a v novoveku. Dozvedia sa o zaužívaných, ako aj neobvyklých praktikách pochovávania, o miestach posledného odpočinku, ktorými neboli vždy len pohrebiská a cintoríny. Ďalšou časťou programu bude workshop s témou „Artefakt v rukách archeológa“, prostredníctvom ktorého sa návštevníci dozvedia, čo je možné nájsť v hroboch od praveku po novovek, čo nachádzame po mŕtvych vojakoch z druhej svetovej vojny, resp. ako dokumentovať hroby, hrobky, krypty a sarkofágy pomocou moderných metód.

Prešovský, Kežmarok

Múzeum v Kežmarku

Hradné nám. 42,
060 01 Kežmarok, Slovaquie

www.kezmarok.com

Múzeum v Kežmarku sídli v pôvodne gotickom Kežmarskom hrade z 15. storočia, prestavanom neskôr na honosné renesančné sídlo. Nachádza sa v malebnom historickom meste Kežmarok ležiacom pod Vysokými Tatrami. Okrem stálych expozícií predstavujúcich históriu hradu a mesta, ponúka múzeum aj rôzne aktivity pre školy a širokú verejnosť. Patrí k nim ponuka vyučovacích hodín k rôznym témam regionálnej histórie, tvorivé dielne viazané k zvykom počas výročných sviatkov, odborné prednášky a moderované prehliadky počas noci múzeí a ďalších podujatí. Múzeum organizuje aj koncerty, či obľúbené nočné divadelné predstavenia v priestoroch hradu a na jeho nádvorí. K tradičnému programu pripája múzeum už druhý rok aj aktivity organizované v rámci Európskych dní archeológie.

Návštevy školských skupín

Hravo archeológom alebo archeológia pre začiatočníkov aj pokročilých
Dobrodružná interaktívna prehliadka, určená pre žiakov ZŚ, predstavujúca hravou formou prácu archeológa, archeologické nálezy a všetko, čo s nimi súvisí. Čo je potrebné urobiť predtým, ako nálezy vyberú zo zeme, ako sa z čriepkov skladá celok, ako zachránime kovové predmety, napr. zbrane, mince, šperky? Je možné dotýkať sa, hrať sa a bude sa aj súťažiť! Súčasťou podujatia je aj netradičná interaktívna výstava. Aktivity sú realizované v Kežmarskom hrade a jeho podzemí.

Vstup voľný

piatok 16. júna de 09:00 à 15:00

školáci, školy

Scolaire :

Elémentaire

Skupinová aktivita, trvanie min. 60 minút. Je potrebná rezervácia!

Prezentácia

Výskum Kušnierskej brány v Kežmarku
Prezentácia na webstránke múzea, ktorá bude sprístupnená aj prostredníctvom sociálnych sietí, približuje výsledky archeologického výskumu na mieste Kušnierskej brány, ktorá bola súčasťou stredovekého opevnenia Kežmarku. Okrem samotných nálezov predstaví aj históriu mestského opevnenia v Kežmarku a samotnej Kušnierskej brány, ktorej niektoré tajomstvá sa podarilo rozlúštiť práve vďaka archeologickému výskumu.

Vstup voľný

nedeľa 18. júna de 09:00 à 23:00 sobota 17. júna de 09:00 à 23:00 piatok 16. júna de 09:00 à 23:00

školáci, Dospelí, Verejnosť

Scolaire :

Collège, Lycée

Prístupnosť

Sluchové postihnutie

Žilinský, Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 4, Liptovský Mikuláš

www.smopaj.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši je špecializovaným múzeom s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť ochrany prírody a krajiny vrátane jaskyniarstva. Múzeum sídli v budove bývalého jezuitského kláštora z druhej polovice 18. storočia. V podzemných priestoroch budovy sa nachádza expozícia Kras a jaskyne Slovenska, ktorej jedna časť je venovaná Speleoarcheológii. Návštevníci tu môžu vidieť množstvo zaujímavých diorám a archeologických nálezov zo slovenských jaskýň, ktoré dokumentujú využitie týchto podzemných priestorov ľuďmi od paleolitu až po druhú svetovú vojnu.

Digitálne podujatia

Jaskyňa Dúpnica, film.
Videodokument prezentujúci výsledky archeologického výskumu v jaskyni Dúpnica v Západných Tatrách. Nové informácie o lokalite, ktorú poznali ľudia od nepamäti.

Vstup voľný

Dospelí, Verejnosť, školy

-->