Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

19 results
Dolenjska, Vinica

Cerkev Marijinega imena na Žežlju nad Vinico - Arheološko najdišče Šlemine – voden ogled železnodobnega središča

Podklanec, 8344 Vinica

Vabljeni na voden ogled arheološkega najdišča prazgodovinskega središča Šlemine. Lokacija je težje dostopna. Obvezna primerna (pohodna) obutev.

Guided tour

Arheološko najdišče Šlemine – voden ogled železnodobnega središča
Vabljeni na voden ogled arheološkega njdišča Šlemine. Lokacija je težje dostopna. Obvezna primerna (pohodna) obutev.

Free

Sunday 18 June de 10:00 à 12:00

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Dolenjska, Šentjernej

Gutenwerd - Otok pri Dobravi

Otok pri Dobravi, Drama 1, 8310 Šentjernej

https://gutenwerd.si

V petek, 16. junija 2023, bo na Otoku pri Dobravi SREDNJEVEŠKI DAN, posvečen arheološkemu najdišču Gutenwerd in predstavitvi vsakdanjega življenja v srednjem veku.

Na prostoru pri cerkvi sv. Nikolaja bo postavljen srednjeveški tabor s petimi šotori, kjer bodo prikazani kovaštvo, orožje in bojna oprema, oblačilna kultura, usnjarstvo, namizne igre in lokostrelstvo.
Spoznajte zgodbe o nekdanjem Gutenwerdu in o tem, kako so takrat ljudje živeli, sprehodite se po stari srednjeveški poti, ob kateri so nekdaj stale hiše in delavnice, oglejte si arheološke ostanke srednjeveške cerkvice in današnjo cerkev sv. Nikolaja. Opazujte mojstre pri delu, kot je bilo nekoč, igrajte se srednjeveške igre in se preizkusite v streljanju z lokom ter prisluhnite zvokom kitarske lutnje in pesmim srednjega veka.

Workshop

Srednjeveški dan
V petek, 16. junija 2023, bo na Otoku pri Dobravi SREDNJEVEŠKI DAN, posvečen arheološkemu najdišču Gutenwerd in predstavitvi vsakdanjega življenja v srednjem veku. Na prostoru pri cerkvi sv. Nikolaja bo postavljen srednjeveški tabor s petimi šotori, kjer bodo prikazani kovaštvo, orožje in bojna oprema, oblačilna kultura, usnjarstvo, namizne igre in lokostrelstvo. Spoznajte zgodbe o nekdanjem Gutenwerdu in o tem, kako so takrat ljudje živeli! Sprehodite se po stari srednjeveški poti, ob kateri so nekdaj stale hiše in delavnice! Oglejte si arheološke ostanke srednjeveške cerkvice in današnjo cerkev sv. Nikolaja! Opazujte mojstre pri delu, kot je bilo nekoč! Igrajte se srednjeveške igre in se preizkusite v streljanju z lokom! Prisluhnite zvokom kitarske lutnje in pesmim o srednjem veku! Program: - 9h-19h: Srednjeveški tabor (kovaštvo, orožje in bojna oprema, oblačilna kultura, usnjarstvo, namizne igre in lokostrelstvo) - 9h-19h: Razstava o opuščeni srednjeveški naselbini Gutenwerd (v cerkvi sv. Nikolaja) - 9h-13h: Vodeni ogledi arheološkega najdišča Gutenwerd in cerkve sv. Nikolaja ter srednjeveškega tabora – za najavljene skupine - ob 15h, ob 16h in ob 17h: Vodeni ogledi arheološkega najdišča Gutenwerd in cerkve sv. Nikolaja – za posameznike - 18h: Uradna predstavitev dveh informativnih tabel (za najdišče in za cerkev) Povezovalec: ~ Matej Krmc Govorniki: ~ Dušan Štepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, vodja Območne enote Novo mesto ~ Jože Simončič, župan Občine Šentjernej ~ Jože Kapler, župan Občine Škocjan ~ Tone Dular, župnik Župnije Škocjan - 18.30: Koncert in recital pesmi (v cerkvi sv. Nikolaja) Povezovalec: ~ Matej Krmc Govornik: ~ Tone Dular, župnik Župnije Škocjan Nastopajoči: ~ Filip Gačić, kitarska lutnja: dve srednjeveški skladbi in dve avtorski skladbi na temo srednjega veka ~ Amadeja Mencin: dve pesmi Janeza Menarta na temo srednjega veka ~ Vid Beguš (OŠ Šentjernej): O zakladu srednjeveškega Gutenwerda Sklepna beseda: ~ Vinko Gradišar, Vaška skupnost Dobrava ~ Tomaž Nabergoj, kustos Narodnega muzeja Slovenije Vstop je prost. Okrepčali se boste lahko pri hramu ob prireditvenem prostoru. Parkirišči bosta pri cerkvi sv. Nikolaja in pri vasi Drama. V primeru dežja prireditev odpade. Organizator: Narodni muzej Slovenije V sodelovanju z: Druščina Zlate ostroge Občina Šentjernej in Občina Škocjan Župnija Škocjan Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto Prostovoljno gasilsko društvo Šentjernej in Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava Matej Krmc, Filip Gačić, Amadeja Mencin, Vid Beguš

Free

Friday 16 June de 09:00 à 19:00

Children, Family, Adults

Dolenjska, Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto - Arheološka podoba Dolenjske

Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto

Vabljeni na javno vodstvo na stalni razstavi Arheološka podoba Dolenjske, vodi dr. Borut Križ.

organizator . Dolenjski muzej Novo mesto kontakt . petra.stipancic@dolenjskimuzej.si

Exhibition

Arheološka podoba Dolenjske
Vabljeni na javno vodstvo na stalni razstavi Arheološka podoba Dolenjske, vodi dr. Borut Križ.

organizator . Dolenjski muzej Novo mesto kontakt . petra.stipancic@dolenjskimuzej.si

Free

Friday 16 June de 19:00 à 20:30

Adults

Dolenjska, Metlika

Belokranjski muzej Metlika - Antično žarno grobišče v Rosalnicah

Belokranjski muzej Metlika, Trg svobode 4, 8330 Metlika

https://belokranjski-muzej.si/post/767048/vabljeni

Predstavitev nove razstavne vitrine.

Exhibition

Antično žarno grobišče v Rosalnicah - muzejska vitrina
Predstavitev nove razstavne vitrine.

Free

Saturday 17 June de 20:00 à 21:30

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Gorenjska, Radovljica

Ljudska univerza Radovljica - Arheološka slika Dežele

dvorana Ljudske univerze Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Arheološka slika Gorenjske in Dežele, pokrajine na severozahodnem delu Slovenije, bo predstavljena s topografijo najdišč in najpomembnejšimi arheološkimi najdbami iz posameznih arheoloških obdobij. Od ledenodobnega mamuta iz Kamnika, paleolitskih jam, preko železnodobnih najdb Bleda in Blejskega jezera, rimskih napisnih spomenikov iz Lesc in Begunj na Gorenjskem, do poznoantične naselbine na Ajdne nad Potoki.

Poljudno predavanje za širši krog javnosti se bo odvijalo v Radovljici, učilnici 5 Ljudske univerze Radovljica na Kranjski cesti 4, v petek 16.6.2023 ob 10 uri.

Predavala bo Barbara Hofman, univ.dipl.arheologinja.

Brezplačno.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Lecture

Arheološka slika Dežele
Arheološka slika Gorenjske in Dežele, pokrajine na severozahodnem delu Slovenije, bo predstavljena s topografijo najdišč in najpomembnejšimi arheološkimi najdbami iz posameznih arheoloških obdobij. Od ledenodobnega mamuta iz Kamnika, paleolitskih jam, preko železnodobnih najdb Bleda in Blejskega jezera, rimskih napisnih spomenikov iz Lesc in Begunj na Gorenjskem, do poznoantične naselbine na Ajdne nad Potoki.

Poljudno predavanje za širši krog javnosti se bo odvijalo v Radovljici, učilnici 5 Ljudske univerze Radovljica na Kranjski cesti 4, v petek 16.6.2023 ob 10 uri.

Predavala bo Barbara Hofman, univ.dipl.arheologinja.

Brezplačno.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

organizator . Barbara Hofman, kontakt . hofman.barbara@gmail.com

Free

Friday 16 June de 10:00 à 11:30

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mental disability

Gorenjska, Škofja Loka

Loški muzej Škofja Loka - Vodstvo po arheološki zbirki Loškega muzeja

Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka

V okviru Evropskih dnevov arheologije vas bomo popeljali po arheološki zbirki Loškega muzeja. Zbirka z najdbami s številnih najdišč predstavlja poselitev loškega ozemlja vse od paleolitika, preko bakrene, bronaste in železne dobe do antičnega in poznoantičnega obdobja, iz katerega je bogata materialna kultura rimskih staroselcev, vzhodnih Gotov in Langobardov. To obdobje se je zaključilo z naselitvijo Slovanov, z letom 973 pa se je začela pisna zgodovina loškega gospostva.

Vabimo vas, da se nam pridružite pri odstiranju najstarejših obdobji človekove preteklosti!

organizator . Loški muzej Škofja Loka kontakt .branka.gradisar@loski-muzej.si

Exhibition

Vodstvo po arheološki zbirki Loškega muzeja
V okviru Evropskih dnevov arheologije vas bomo popeljali po arheološki zbirki Loškega muzeja. Zbirka z najdbami s številnih najdišč predstavlja poselitev loškega ozemlja vse od paleolitika, preko bakrene, bronaste in železne dobe do antičnega in poznoantičnega obdobja, iz katerega je bogata materialna kultura rimskih staroselcev, vzhodnih Gotov in Langobardov. To obdobje se je zaključilo z naselitvijo Slovanov, z letom 973 pa se je začela pisna zgodovina loškega gospostva.

Vabimo vas, da se nam pridružite pri odstiranju najstarejših obdobji človekove preteklosti!

organizator . Loški muzej Škofja Loka kontakt .branka.gradisar@loski-muzej.si

Free

Friday 16 June de 17:00 à 18:00

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Goriška, Tolmin

Tolminski muzej - Arheološki sprehod od Tolmina do Čadrga

Tolminski muzej, Mestni trg 4, 5220 Tolmin

Ob vodstvu arheologa Mihe Mlinarja se bomo sprehodili po arheoloških najdiščih med Tolminom in Čadrgom.

Sprehod bomo začeli pred stavbo Tolminskega muzeja (Coroninijev dvorec) in peš nadaljevali mimo Čemanove bule (ostaline cerkve sv. Janeza Krstnika) in območja prazgodovinskega grobišča v Tolminu proti vasi Zatolmin, kjer so bile leta 2017 odkrite rimskodobne naselbinske ostaline na najdišču Kaštelute. Prek Hudičevega mosta in mimo Zadlaške (Dantejeve) jame se bomo povzpeli do vasi Čadrg, kjer bo na arheološkem najdišču Čadrg – Laze krajša predstavitev prazgodovinske poselitve prostora, ob zaključku druženja pa nas čaka lokalno kulinarično presenečenje. Za prevoz do Tolmina bo poskrbljeno.

Dolžina pohoda je približno 9 km, obvezna je pohodniška obutev. V primeru močnejšega dežja poh

Discovery tour

Arheološki sprehod od Tolmina do Čadrga
Ob vodstvu arheologa Mihe Mlinarja se bomo sprehodili po arheoloških najdiščih med Tolminom in Čadrgom.

Sprehod bomo začeli pred stavbo Tolminskega muzeja (Coroninijev dvorec) in peš nadaljevali mimo Čemanove bule (ostaline cerkve sv. Janeza Krstnika) in območja prazgodovinskega grobišča v Tolminu proti vasi Zatolmin, kjer so bile leta 2017 odkrite rimskodobne naselbinske ostaline na najdišču Kaštelute. Prek Hudičevega mosta in mimo Zadlaške (Dantejeve) jame se bomo povzpeli do vasi Čadrg, kjer bo na arheološkem najdišču Čadrg – Laze krajša predstavitev prazgodovinske poselitve prostora, ob zaključku druženja pa nas čaka lokalno kulinarično presenečenje. Za prevoz do Tolmina bo poskrbljeno.

Dolžina pohoda je približno 9 km, obvezna je pohodniška obutev. V primeru močnejšega dežja pohod odpade.

organizator . Tolminski muzej kontakt . muzej@tol-muzej.si tel: 053811360

Free

Friday 16 June de 16:30 à 20:00

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Notranjsko-kraška, Prestranek

Slavina - Tisočletja Slavinskih gradišč

Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija

Kulturno društvo Savina in Krajevna skupnost Slavina vas v nedeljo, 18.junija 2023, ob 18:00 vljudno vabita na odprtje razstave TISOČLETJE SLAVINSKIH GRADIŠČ, ki so jo pripravili sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. V okviru dogodka bo Kulturno društvo Vespesjan, ki preko ponazoritev in žive zgodovine predstavlja starorimsko obdobje na Slovenskem, pripravilo delavnice za otroke in odrasle. delavnice se bodo začele ob 16:00.organizator .NMS, Kulturno društvo Slavina, Krajevna skupnost Slavina, Vespesjan kontakt . bostjan.laharnar@nms.si

Demonstration

Delavnice -
Kulturno društvo Savina in Krajevna skupnost Slavina vas v nedeljo, 18.junija 2023, ob 18:00 vljudno vabita na odprtje razstave TISOČLETJE SLAVINSKIH GRADIŠČ, ki so jo pripravili sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. V okviru dogodka bo Kulturno društvo Vespesjan, ki preko ponazoritev in žive zgodovine predstavlja starorimsko obdobje na Slovenskem, pripravilo delavnice za otroke in odrasle. delavnice se bodo začele ob 16:00.organizator .NMS, Kulturno društvo Slavina, Krajevna skupnost Slavina, Vespesjan kontakt . bostjan.laharnar@nms.si

Free

Sunday 18 June de 16:00 à 17:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Exhibition

Odprtje razstave TISOČLETJE SLAVINSKIH GRADIŠČ
Kulturno društvo Savina in Krajevna skupnost Slavina vas v nedeljo, 18.junija 2023, ob 18:00 vljudno vabita na odprtje razstave TISOČLETJE SLAVINSKIH GRADIŠČ, ki so jo pripravili sodelavci Narodnega muzeja Slovenije. V okviru dogodka bo Kulturno društvo Vespesjan, ki preko ponazoritev in žive zgodovine predstavlja starorimsko obdobje na Slovenskem, pripravilo delavnice za otroke in odrasle. delavnice se bodo začele ob 16:00.organizator .NMS, Kulturno društvo Slavina, Krajevna skupnost Slavina, Vespesjan kontakt . bostjan.laharnar@nms.si

Free

Sunday 18 June de 18:00 à 20:00

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Notranjsko-kraška, Ilirska Bistrica

Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica - delavnica Nova spoznanja o arheologiji Svetega Ahaca

Trg maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija

Vabljeni na delavnico “Nova spoznanja o arheologiji Svetega Ahaca” v Knjižnico Makse Samsa v Ilirski Bistrici.organizator .Kultura na dlani, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica kontakt .Sabina Stambulić Pugelj s.p., 068 925 598

Workshop

delavnica Nova spoznanja o arheologiji Svetega Ahaca
Vabljeni na delavnico “Nova spoznanja o arheologiji Svetega Ahaca” v Knjižnico Makse Samsa v Ilirski Bistrici.organizator .Kultura na dlani, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica kontakt .Sabina Stambulić Pugelj s.p., 068 925 598

Free

Sunday 18 June de 10:00 à 11:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Obalno-kraška, Ilirska Bistrica

Knjižnica Makse Samsa - Nova spoznanja o arheologiji Svetega Ahaca

Trg maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica

Vabljeni na ogled plakata o novih spoznanjih o arheologiji najdišča Sveti Ahac.

Dogodek je dostopen za invalidske in otroške vozičke, za gluhe in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Workshop

Nova spoznanja o arheologiji Svetega Ahaca
24. junija vabljeni na ustvarjalno delavnico, ki bo v Knjižnici Makse Samsa ob 10:00.

Free

Sunday 18 June de 10:00 à 12:00 Saturday 17 June de 10:00 à 12:00 Friday 16 June de 10:00 à 12:00

Children, Family

Accessibility

Hearing disability, Mental disability

Exhibition

Nova spoznanja o arheologiji Svetega Ahaca
Vabljeni na ogled plakata o novih spoznanjih o arheologiji najdišča Sveti Ahac.

Dogodek je dostopen za invalidske in otroške vozičke, za gluhe in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Free

Friday 16 June de 8:00 à 19:00

Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Hearing disability, Mental disability

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Mestni muzej Ljubljana - Po rimski Ljubljani

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, 1000 Ljubljana

Samostojen sprehod po krožni arheološki poti (2 km, 60 min) z zemljevidom Emone ali otroškim vodnikom Emona od E do A, ki ju prejmete v Mestnem muzeju Ljubljana

Discovery tour

Samostojen ogled Po rimski Ljubljani
Samostojen sprehod po krožni arheološki poti (2 km, 60 min) z zemljevidom Emone ali otroškim vodnikom Emona od E do A, ki ju prejmete v Mestnem muzeju Ljubljana

organizator .Mestni muzej ljubljana MGML kontakt . prijava@mgml.si ali 01 24 12 506

Free

Sunday 18 June de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Arheološki center Muzeja in galerij mesta Ljubljane - Tisočletja stisnjena v eno dopoldne: srečanje z arheologi

Arheološki center MGML, Letališka 9a, 1000 Ljubljana

Voden ogled dela arheologov ali kaj se dogaja z arheološko dediščino po tem, ko je odkrita in izkopana. Program je namenjen odrasli publiki, ki jo zanima proces obdelave arheološkega gradiva ter spoznavanje z nekaterimi pomembnejšimi arheološkimi najdbami od blizu.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku.

Nujne rezervacije: prijava@mgml.si ali 01 24 12 506.

Discovery tour

Tisočletja stisnjena v eno dopoldne: srečanje z arheologi
Voden ogled dela arheologov ali kaj se dogaja z arheološko dediščino po tem, ko je odkrita in izkopana. Program je namenjen odrasli publiki, ki jo zanima proces obdelave arheološkega gradiva ter spoznavanje z nekaterimi pomembnejšimi arheološkimi najdbami od blizu.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku.

Nujne rezervacije: prijava@mgml.si ali 01 24 12 506.

Free

Friday 16 June de 16:00 à 17:360

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Osrednjeslovenska, Ig

Center Ig - Topografija Ižanskega v arheoloških odobjih

Banija 4, 1292 Ig

Najnovejša arheološka odkritja na Igu, na Pungrtu in Marofu dopolnjujejo arheološko sliko Ižanskega. Kako vplivajo geološke danosti na poselitev prostora, katere lokacije so poseljene v posameznih arheoloških obdobjih in katere poti vpenjajo Ig v širši geografski prostor, bomo skušali predstaviti s predavanjem, ki bo v petek 16.6.2023 ob 20. uri v dvorani Centra Ig na Igu.

Predavala bo Barbara Hofman, univ.dipl.arheologinja

Brezplačno.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

organizator .Barbara Hofman kontakt . hofman.barbara@gmail.com

Lecture

Topografija Ižanskega v arheoloških odobjih
Najnovejša arheološka odkritja na Igu, na Pungrtu in Marofu dopolnjujejo arheološko sliko Ižanskega. Kako vplivajo geološke danosti na poselitev prostora, katere lokacije so poseljene v posameznih arheoloških obdobjih in katere poti vpenjajo Ig v širši geografski prostor, bomo skušali predstaviti s predavanjem, ki bo v petek 16.6.2023 ob 20. uri v dvorani Centra Ig na Igu.

Predavala bo Barbara Hofman, univ.dipl.arheologinja

Brezplačno.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Free

Friday 16 June de 20:00 à 21:30

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mental disability

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Skupina STIK - Varjenje kamenega piva - koritnjaka

Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Želite sodelovati pri arheologiji poskusov in variti pivo? Vabljeni na varjenje piva – koritnjaka.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

organizator .Skupina STIK kontakt . mojca.fras@gmail.com

Workshop

Varjenje kamenega piva – koritnjaka
Želite sodelovati pri arheologiji poskusov in variti pivo? Vabljeni na varjenje piva – koritnjaka.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku in za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

organizator .Skupina STIK kontakt . mojca.fras@gmail.com

Free

Saturday 17 June de 13:00 à 19:00

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mental disability

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Mestni muzej Ljubljana - Diši po Emoni

Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana

Prikaz priprave in pokušina rimskih jedi s Polono Janežič, arheologinjo, ki raziskuje kulinarično dediščino.

Tasting session

Diši po Emoni
Prikaz priprave in pokušina rimskih jedi s Polono Janežič, arheologinjo, ki raziskuje kulinarično dediščino.
Polona Janežič je univerzitetna diplomirana arheologinja ter organizatorica poslovanja v gostinstvu in turizmu. Po zaključku študijev je svojo karierno pot zaokrožila od terenske do muzejske arheologinje ter od pomočnice kuharja do vodje srednjeveške restavracije na Danskem, pri čemer se je nedavno vrnila v Slovenijo. Vzporedno se je ukvarjala z raziskovanjem prehrane ter kulinarične dediščine vse od prazgodovine dalje, kar je rezultiralo v veliko pridobljenih izkušnjah s področja eksperimentalne ter izkustvene arheologije ter dela z javnostjo. Je tudi ustvarjalka na socialni omrežjih, kjer skozi profil Obujeni okusi predstavlja poustvarjene in inovativne jedi, ki so osnovane na arheološki, etnološki ter kulinarični dediščini

Free

Saturday 17 June de 19:00 à 20:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Osrednjeslovenska, Ljubljana

Arheološki park Emonska hiša - Večer v Emonski hiši: Melodije z Olimpa

Mirje 4, 1000 Ljubljana

Antični svet je bil na vsakem koraku poln glasbe - posebej radi so ji prisluhnili tudi bogovi. O glasbilih in glasbenikih govorijo tudi številni grški miti, ki jih bo na ta večer v Emonski hiši moč slišati ob spremljavi rekonstrukcij antičnih glasbil. Nanje bosta igrala Gašper Kvartič in Alen Iršič.

organizator  . Mestni muzej Ljubljana MGML, Gašeper Kvartič, Alen Iršič  kontakt  . prijava@mgml.si ali 01 24 12 506

Demonstration

Pripovedovalski in glasbeni dogodek Večer v Emonski hiši: Melodije z Olimpa
Antični svet je bil na vsakem koraku poln glasbe - posebej radi so ji prisluhnili tudi bogovi. O glasbilih in glasbenikih govorijo tudi številni grški miti, ki jih bo na ta večer v Emonski hiši moč slišati ob spremljavi rekonstrukcij antičnih glasbil. Nanje bosta igrala Gašper Kvartič in Alen Iršič.

organizator  . Mestni muzej Ljubljana MGML, Gašeper Kvartič, Alen Iršič  kontakt  . prijava@mgml.si ali 01 24 12 506

Free

Saturday 17 June de 19:30 à 20:20

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Podravska, Maribor

Pokrajinski muzej Maribor, Muzejnica Rimljan za en dan

Grajska ulica 2, 2000 Maribor

Na kratkem vodstvu po razstavi boste, skozi razstavljene predmete, spoznali veličastne Rimljane. Ogledali si bomo kako so živeli, govorili, se oblačili, jedli, verovali in se zabavali. Temu bo sledil še praktični del na grajskem dvorišču, kjer boste lahko poizkusili mleti žito s kamnitim ročnim mlinom, sestaviti mozaik, prižgati oljenko in pisati na povoščene tablice.

organizator .Pokrajinski muzej Maribor kontakt . dunja.salecl@museum-mb.si ali tel.: 02 228 35 58

Workshop

Muzejnica Rimljan za en dan
Na kratkem vodstvu po razstavi boste, skozi razstavljene predmete, spoznali veličastne Rimljane. Ogledali si bomo kako so živeli, govorili, se oblačili, jedli, verovali in se zabavali. Temu bo sledil še praktični del na grajskem dvorišču, kjer boste lahko poizkusili mleti žito s kamnitim ročnim mlinom, sestaviti mozaik, prižgati oljenko in pisati na povoščene tablice.

organizator .Pokrajinski muzej Maribor kontakt . dunja.salecl@museum-mb.si ali tel.: 02 228 35 58

Free

Saturday 17 June de 18:00 à 20:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Spodnjeposavska, Metlika

Belokranjski muzej Metlika - Sestavi mozaik

Belokranjski muzej Metlika, Trg svobode 4, 8330 Metlika

Otroci, družine in mladi po srcu, vabljeni na delavnico mozaika.

Workshop

Sestavi mozaik
Otroci, družine in mladi po srcu, vabljeni na delavnico mozaika.

organizator . Belokranjski muzej Metlika kontakt . kristjan.husic@guest.arnes.si

Free

Friday 16 June de 18:00 à 19:30

Children, Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Spodnjeposavska, Brezovska Gora

Zavod Svibna - Ajdovski zmenek z arheologijo

Nemška vas 4, 8273 Brezovska Gora

Tudi v okviru letošnjih Evropskih dni arheologije vas ponovno vabimo k druženju – na »Ajdovski zmenek z arheologijo«. Na jasi pred Ajdovsko jamo nam bo tokrat odkrival arheološke zanimivosti arheolog, dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik – zlasti o tem, kaj so ljudje v prazgodovini počeli v jamah, kaj jih je v njih privlačilo, kako so udomačevali živali itn…Predkresno večerno druženje pa bo popestril tudi Vlado Nunčič, ki nam bo predstavil in zaigral na stara glasbila, ki jih sam izdeluje, seveda pa bo možno ob tem tudi zapeti kakšno lepo ljudsko pesem. Besedila bomo pripravili, vi pa pripravite grla. Lahko pa tudi kakšno glasbilo. V primeru dežja bo dogodek na sedežu Zavoda Svibna na Bezovski Gori 19.
Zaradi lažje priprave dogodka prosimo za prijave na: svibna1@gmail.com.

Lecture

Ajdovski zmenek z arheologijo
Tudi v okviru letošnjih Evropskih dni arheologije vas ponovno vabimo k druženju – na »Ajdovski zmenek z arheologijo«. Na jasi pred Ajdovsko jamo nam bo tokrat odkrival arheološke zanimivosti arheolog, dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik – zlasti o tem, kaj so ljudje v prazgodovini počeli v jamah, kaj jih je v njih privlačilo, kako so udomačevali živali itn…

Zakaj so bile temne, vlažne, neudobne jame v preteklosti tako privlačne za ljudi? V jamah se je dogajalo nekaj posebnega, skrivnostnega in nenavadnega. Raziskali bomo, zakaj so ljudje hodili v jame, kaj v njih iskali, in kako so jih jame, ko so se vrnili nazaj na svetlo, spremenile.

Predkresno večerno druženje pa bo popestril tudi Vlado Nunčič, ki nam bo predstavil in zaigral na stara glasbila, ki jih sam izdeluje, seveda pa bo možno ob tem tudi zapeti kakšno lepo ljudsko pesem. Besedila bomo pripravili, vi pa pripravite grla. Lahko pa tudi kakšno glasbilo.

Bodite primerno oblečeni in obuti za hojo po naravi, s seboj imate lahko tudi skodelice/kozarce za napitke, sedala, odeje ipd.

In pa poskusite si deliti prevoz, ker je število parkirnih mest omejeno, še več pa boste storili zase in za okolje, če pridete peš ali s kolesom.

V primeru dežja bo dogodek na sedežu Zavoda Svibna na Bezovski Gori 19.

Zaradi lažje priprave dogodka in prostorskih omejitev prosimo za prijave na: svibna1@gmail.com, 031 329 625, vsaj do 14. 6. 2023 oz. do zapolnitve mest.

Dogodek je podprla Krajevna skupnost Senuše.

Dogodek je dostopen za obiskovalce na invalidskem vozičku in pogojno za slabovidne obiskovalce.

organizator . Zavod Svibna kontakt . www.zavod-svibna.si 031 329 625 (Bernardka Zorko)

Free

Friday 16 June de 19:00 à 21:00

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Visual disability

-->