Ministère de la culture Inrap

Wielkopolskie, Poznań

Poznań Archeological Museum

FreeFriday 16 June, Saturday 17 June, Sunday 18 June

  • Difficultés motrices / fauteuil roulant

The institution has already become a permanent fixture in the landscape of cultural institutions in the city of Poznań. It has existed for more than 165 years. It is here that the famous and unique in this part of Europe obelisk of Ramses II is located, it is also here that one can see a real Egyptian mummy, the famous oxen from Bytynia and many other interesting monuments from Wielkopolska and Africa. Research in Wielkopolska and Africa are the main profiles of the Museum's activities. We also do not forget about the archaeology of Poznań, initiating and participating in many projects important for the study of the early city. We are a museum institution, oriented towards contact with a wide and demanding public, disseminating the achievements of our science and popularising knowledge.

Lecture

Lecture

Mumia tajemniczej damy - wykład hybrydowy antropolożka Marzena Ożarek-Szilke oraz dr Wojciech Ejsmond/The mummy of a mysterious lady - hybrid lecture by Marzena Ożarek-Szilke and Wojciech Ejsmond

18 czerwca 2023 r., niedziela, godz. 13.00 – Mumia tajemniczej damy - wykład antropolożki Marzeny Ożarek-Szilke oraz dr Wojciecha Ejsmonda z Warsaw Mummy Project.
Udział bezpłatny, bez zapisów.

Dostęp online: facebook.com/muzarp

Mumia tajemniczej damy razem z trumną i kartonażem trafiła do Warszawy w 1826 r. i została przekazana przez Jana Wężyka-Rudzkiego Królewskiemu Uniwersytetowi Warszawskiemu. W 1918 r. obiekt przekazano w depozyt Muzeum Narodowemu w Warszawie, gdzie znajduje się do dziś. Choć w latach 20. XX wieku odczytano hieroglify na sarkofagu jednoznacznie wskazujące na jej właściciela – kapłana Hor-Dżehutiego, podczas prac prowadzonych od 2015 r. w ramach Warsaw Mummy Project ustalono, że w sarkofagu ewidentnie znajdują się szczątki kobiety. W czasie wykładu badacze biorący udział w projekcie – antropolożka Marzena Ożarek-Szilke oraz dr Wojciech Ejsmond odkryją przed słuchaczami tajemnice ukryte pod bandażami mumii oraz opowiedzą o całym procesie badań nieinwazyjnych tego typu obiektów.

18 June 2023, Sunday, 1 p.m. - The Mummy of the Mysterious Lady - lecture by anthropologist Marzena Ożarek-Szilke and Dr Wojciech Ejsmond of the Warsaw Mummy Project.
Participation free of charge, no registration needed.

Online access: facebook.com/muzarp

The mummy of the mysterious lady, together with the coffin and the carton, arrived in Warsaw in 1826 and was donated by Jan Wężyk-Rudzki to the Royal University of Warsaw. In 1918, the object was placed on deposit with the National Museum in Warsaw, where it remains to this day. Although hieroglyphs on the sarcophagus were read in the 1920s unambiguously pointing to its owner, the priest Hor-Dżehuti, during work carried out by the Warsaw Mummy Project since 2015, it was established that the sarcophagus evidently contains the remains of a woman. During the lecture, the researchers involved in the project - anthropologist Marzena Ożarek-Szilke and Dr Wojciech Ejsmond - will reveal to the audience the secrets hidden under the mummy's bandages and talk about the entire process of non-invasive research of such objects.

Free

Sunday 18 June de 13:00 à 14:30

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Guided tour

Guided tour

Oprowadzanie po wystawie „Mumia tajemniczej damy. Studia i perspektywy”/A guided tour of the exhibition "The Mummy of the Mysterious Lady. Studies and Perspectives"

17 czerwca 2023 r. godz. 16.00 – oprowadzanie po wystawie „Mumia tajemniczej damy. Studia i perspektywy” przez kuratora dr hab. Agnieszkę Mączyńską.
Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zapisy od 5.06.23 (godz. 10.00) przez formularz pod linkiem https://forms.gle/61j5qHKQgZMLp8je9

/

17 June 2023, 16.00 - guided tour of the exhibition 'The Mummy of the Mysterious Lady. Studies and perspectives" by curator Dr Agnieszka Mączyńska.
Participation is free of charge, number of places limited, registration from 5.06.23 (10.00 a.m.) via the form at the link https://forms.gle/61j5qHKQgZMLp8je9

Free

Saturday 17 June de 16:00 à 17:00

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Lecture

Lecture

Cztery Tajemnice Wielkiej Piramidy – wykład Szymona Zdziebłowskiego, dziennikarza i archeologa/The mystery of the great pyramid - lecture by Szymon Zdziebłowski, journalist, archeologis

17 czerwca 2023 r. , sobota, godz. 14.00 – Tajemnica wielkiej piramidy – wykład Szymona
Zdziebłowskiego, dziennikarza, popularyzatora nauki i archeologa z wykształcenia.
Udział bezpłatny, bez zapisów.
Wielka Piramida, mimo że badana przez rzesze naukowców od XIX w., nadal skrywa wiele
zagadek. W czasie wykładu zajrzymy w jej głąb, poznamy historię jej badań oraz najnowsze
odkrycia, a także postaramy się poznać skrywane tajemnice. Wykład wygłosi Szymon
Zdziebłowski, autor niedawno wydanej książki „Wielka piramida. Tajemnice cudu
starożytności” nakładem Wydawnictwa Poznańskiego./17 June 2023 , Saturday, 14.00 - The mystery of the Great Pyramid - lecture by Szymon
Zdziebłowski, journalist, science populariser and archaeologist by training.
Participation free of charge, no registration.
The Great Pyramid, despite being researched by multitudes of scientists since the 19th century, still hides many riddles
mysteries. During the lecture, we will look inside the Great Pyramid, learn about the history of its exploration and the latest
discoveries, and we will try to discover its hidden secrets. The lecture will be given by Szymon
Zdziebłowski, author of the recently published book "Wielka piramida. Secrets of an
Mysteries of the Miracle of Antiquity", published by Wydawnictwo Poznańskie.

Free

Adults

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Discovery tour

Discovery tour

Gra rodzinna „Na tropie Tajemniczej Damy”/Family game "On the trail of the Mystery Lady"

16-18 czerwca 2023 r. – gra rodzinna „Na tropie Tajemniczej Damy”

Zabawa ma charakter detektywistycznej wędrówki po salach i korytarzach naszego Muzeum.
Uczestnicy podczas zwiedzania Muzeum, wykonują zadania związane z prezentowanymi
ekspozycjami – stałą „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie” oraz czasową „Mumia
Tajemniczej Damy. Studia i perspektywy”. Poznając zabytki, rozwiązują różnorodne zagadki
tematyczne, liczą, rysują, czytają, odszyfrowują wiadomości z przeszłości, ćwiczą swoją
spostrzegawczość etc.
Udział w grze wymaga zakupy biletów wstępu do Pałacu Górków w piątek oraz w niedzielę.
W sobotę wstęp i udział w zabawie jest bezpłatny. Gra odbywa się bez zapisów i jest
adresowana do rodzin z dziećmi i uczestników indywidualnych. Formularze będą dostępne w
kasie biletowej Muzeum w godzinach otwarcia Muzeum. Początek gry na dziedzińcu Pałacu
Górków. Gra dostępna w 3 językach: polskim, angielskim oraz ukraińskim.

/
16-18 June 2023 - family game "On the trail of the Mysterious Lady".The game takes the form of a detective wandering through the halls and corridors of our Museum.

While visiting the Museum, participants perform tasks related to the presented

exhibitions - the permanent 'Death and Life in Ancient Egypt' and the temporary 'The Mummy of the Mysterious Lady.

Mysterious Lady. Studies and Perspectives'. While learning about the monuments, they solve various riddles

thematic puzzles, they count, draw, read, decipher messages from the past, exercise their

perceptiveness, etc.

Participation in the game requires the purchase of tickets to Górków Palace on Friday and Sunday.

On Saturday, admission and participation in the game is free. The game takes place without registration and is

addressed to families with children and individual participants. Forms will be available at

Museum ticket office during opening hours. Start of the game in the courtyard of Pałac

Górków Palace. The game is available in 3 languages: Polish, English and Ukrainian.

Free

Saturday 17 June de 14:00 à 16:00

General public

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Press contact:

Łukasz Bartkowiak

lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl

782170579

  • Prehistory of Greater Poland Exhibition
  • Archeology of Sudan Exhibition
  • Reconstruction of Tutankhamun Chamber
  • Building of Museum
  • Courtyard of Museum

Access map

16.9336 52.4078
-->