Ministère de la culture Inrap

Warmińsko-mazurskie, Starzykowo

"Iławski Biskupin" - pradziejowa osada obronna w Starzykowie, pow. iławski

Free of chargeFriday 16 June

ok. 2250m na wschód od centrum wsi Piotrkowo

add

Pradziejowa osada obronna na półwyspie zarośniętego jeziora. Przebadana w latach 1929-1931 przez Waldemara Heyma z Prowincjalnego Muzeum Zachodniopruskiego w Kwidzynie.
Osadę zamieszkiwała ludność z kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (ok. 550 r. p.n.e. – ok. 100 r. n.e.). Na jej terenie odkryto osiem domów z podcieniami - o wymiarach 5x3 m i 3x3m - wzniesionych w konstrukcji słupowej w wokół centralnego placu z większym budynkiem, tzw. domem zgromadzeń (8x5 m). Osadę otaczały podwójne umocnienia: kamiennym mur zewnętrzny i drewniana palisada wewnętrzna, wzmocniona kamienną podwaliną. Dojścia od strony lądu broniło siedem linii pojedynczych lub podwójnych palisad. Wejście prowadziło przez wąski korytarz długości 60 m, wyposażony w trzy bramy. W pd. części znajdowała się przystań.

Discovery tour

Discovery tour

Iławski Biskupin – leśne sedno dziedzictwa kulturowego

Przebieg wydarzenia (UWAGA!!! Rozpoczęcie w siedzibie Nadleśnictwa Iława):
1) Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Iława:
- dziedzictwo kulturowe w lasach i jak je rozpoznawać (Wiesław Skrobot);
2) Przejazd autokarem do Iławskiego Biskupina:
- Waldemar Heym i jego badania osady w Klein Stärkenau (Wiesław Skrobot)
- terenowy warsztat edukacyjny o rozpoznawaniu reliktów osadnictwa nieposiadających czytelnej formy krajobrazowej /spacer badawczy po reliktach pradziejowej osady/ (Wiesław Skrobot);
3) Przejazd autokarem na teren łąkowy w sąsiedztwie wsi Piotrkowo:
- warsztat terenowy polegający na prospekcji miejsca osadnictwa pradziejowego /w formule badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski/ (Wiesław Skrobot);
4) Poczęstunek, wręczenie okolicznościowych folderów i innych publikacji edukacyjnych, podsumowanie warsztatów, zakończenie spotkania.
Organizatorzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Iława, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa

Free

Friday 16 June de 10:00 à 15:00

General public

Press contact:

Wiesław Skrobot

skrobot.landstreicher@gmail.com

0048/607230529

  • Plan osady
    Plan osady obronnej wg W. Heyma, 1937; oprac. M.J. Hoffmann i T. Burniewicz 2006.
  • Tablica poświęcona W. Heymowi
    Tablica poświęcona W. Heymowi, badaczowi osady, © Wiesław Skrobot.

Access map

19.52954805 53.67983998
-->