Ministère de la culture Inrap

Wielkopolskie, Dominowo

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział – Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

FreeFriday 16 June

Grodziszczko 2
63-012 Dominowo

https://www.lednicamuzeum.pl/
add

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest opiekunem trzech ważnych wczesnośredniowiecznych grodzisk (Ostrów Lednicki – Pomnik Historii, Giecz i Grzybowo) związanych z początkami państwa polskiego. W miejscach tych można zobaczyć oryginalnie zachowane relikty grodów oraz wystawy prezentujące unikatowe zabytki z badań archeologicznych.
W każdym z tych miejsc – oddziałów Muzeum, w 2023 roku świętować będziemy Europejskie Dni Archeologii.

Workshop

Workshop

„Archeolog jak saper – myli się tylko raz”

Archeologia to nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich. Jednym ze sposobów pozyskiwania tych źródeł są badania wykopaliskowe – metoda podstawowa, ale bardzo inwazyjna. Pozyskiwanie informacji wiąże się bezpowrotnym niszczeniem badanych struktur. Jeśli więc archeolog podczas pracy nie dostrzeże i odpowiedni nie zadokumentuje jakiegoś śladu działalności człowieka – tego działania po prostu nie było. Stąd hasło – „…myli się tylko raz”.
Na poletku przygotowanym specjalnie dla edukacji archeologicznej uczestnicy zajęć będą zapoznawali się w praktyce ze sposobami eksploracji, dokumentacji oraz wstępnych interpretacji odsłoniętych obiektów.

Free

Friday 16 June de 10:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Press contact:

Joanna Wieczorek

joanna.wieczorek@lednica.pl

+48 61 427 50 10 wew. 218

  • 21665_vignette_Giecz-fot.-T-Siudaaaaaa.jpg
    fot. T. Siuda
  • 21666_vignette_giecz-wystawa-fot-optimized.-t-krysztofiak.jpg
    fot. T. Krysztofiak
  • 21667_vignette_giecz-fot-optimized.-t-krysztofiak.jpg
    fot. T. Krysztofiak

Access map

17.363549490945275 52.3184898682448
-->