Ministère de la culture Inrap

Podkarpackie, Rzeszów

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego - Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

FreeFriday 16 June

ul. Siemieńskiego 17C
35-203 Rzeszów

add

Europejskie Dni Archeologii to doskonała okazja do zapoznania się z codzienną pracą archeologa. Pracownicy i studenci Instytutu Archeologii zapraszają uczniów szkół średnich do spotkania w Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych –
w miejscu, do którego trafiają liczne zabytki odkrywane na terenie województwa podkarpackiego i gdzie prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i zajęcia dla przyszłych archeologów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak wyglądają wykopaliska archeologiczne, co ciekawego może odkryć archeolog w Polsce, co dzieje się z zabytkami wydobytymi z ziemi, na czym polega współpraca z antropologiem badającym kości ludzi sprzed setek lub tysięcy lat. Nasi goście będą mogli także obejrzeć wybrane znaleziska znadujące się w naszych zbiorach.

Lecture

Lecture

"Odkrywanie przeszłości"

Prelekcja dla uczniów szkół średnich zilustrowana pokazem fotografii z licznych badań wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przybliżająca pracę w terenie oraz odkrycia dokonywane w południowo-wschodniej Polsce

Free

Friday 16 June de 10:30 à 11:00

Friday 16 June de 11:30 à 12:00

Friday 16 June de 12:30 à 13:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

School group visits

School group visits

Wizyta w budynku Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych

Uczniowie, którzy odwiedzą siedzibę Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych, będą mieli możliwość zapoznania się z metodami dokumentacji, konserwacji, rekonstrukcji i przechowywania zabytków archeologicznych, jak też obejrzenia znalezisk pochodzących z różnych okresów dziejów.

Free

Friday 16 June de 11:00 à 15:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

School group visits

School group visits

Wizyta w pracowni antropologicznej

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak wygląda współpraca antropologów fizycznych z archeologami i czego można dowiedzieć się, badając kości sprzed setek lub tysięcy lat

Free

Friday 16 June de 11:00 à 15:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Press contact:

Sylwia Jędrzejewska

usma@ur.edu.pl

178636094

  • 21602_vignette_foto.jpg

Access map

22.0102 50.0476
-->