Ministère de la culture Inrap

Wielkopolskie, Kalisz

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Free of chargeFriday 16 June, Saturday 17 June, Sunday 18 June

  • Difficultés motrices / fauteuil roulant

plac św. Józefa 2-4
62-800 Kalisz

www.ktpn.org
add

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk to stowarzyszenie, które zgodnie ze statutem, ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, oświaty i kultury, prowadzenie regionalnych badań naukowych, w szczególności dotyczących Wielkopolski południowo-wschodniej (czyli regionu pozostającego w historycznym, kulturowym, społecznym oraz gospodarczym oddziaływaniu Kalisza) w zakresie różnych gałęzi nauki, a także działanie na rzecz aktywizacji ochrony zabytków.

Lecture

Lecture

Wykłady o tematyce archeologicznej

18:00 Uroczyste otwarcie „Europejskich Dni Archeologii” w Kaliszu
18:15 Wykład inauguracyjny
mgr Paulina Przepiórka
18:45 Monety emitowane w Kaliszu i regionie w okresie starożytności i średniowiecza
dr Adam Kędzierski, mgr Leszek Ziąbka

Wykłady odbywają się w języku polskim

Adres:
KTPN, plac św. Józefa 2-4, Kalisz

Free

Friday 16 June de 18:00 à 19:30

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi

Lecture

Lecture

Wykłady o tematyce archeologicznej

12:00 Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego w lasach na przykładzie cmentarzyska kurhanowego w Tłokinii Kościelnej w Nadleśnictwie Kalisz
dr Grzegorz Szczurek
13:00 Terra sigillata - „rzymska porcelana” na ziemiach polskich
dr Justyna Dworniak - Jarych
14:00 Skarby monet rzymskich z okolic Kalisza. Historia odkryć i późniejsze losy
dr Adam Jarych

Wykłady odbywają się w języku polskim

Adres:
KTPN, plac św. Józefa 2-4, Kalisz

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 15:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi

Workshop

Workshop

Warsztaty archeologiczne

Warsztaty archeologiczne skierowane zarówno do dorosłych jak i do dzieci i młodzieży, których głównym celem jest szeroko rozumiana promocja archeologii w oparciu o regionalne źródła archeologiczne oraz historyczne, jak również zaznajomienie odbiorców z historią regionu i promocja dziedzictwa kulturowego Kalisza i okolic. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu zajęciach, takich jak np. lepienie z gliny, wykopaliska w piaskownicy, pisanie alfabetem średniowiecznym, gry i zabawy historyczne, rysowanie stratygrafii, tworzenie dokumentacji archeologicznej, klejenie ceramiki, tworzenie makiet historycznych itp.

Adres:
I L.O. im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Grodzka 1, Kalisz (boisko)

Free

Sunday 18 June de 12:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi

Press contact:

Paulina Przepiórka

eda.ktpn@gmail.com

+48792272333

  • Plakat

Access map

18.09190702441677 51.763210909447146
-->