Ministère de la culture Inrap

Wielkopolskie, Poznań

Rezerwat Archeologiczny Genius loci - dział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

FreeFriday 16 June, Saturday 17 June, Sunday 18 June

 • Difficultés motrices / fauteuil roulant
 • Handicap visuel
 • Handicap auditif
 • Handicap mental

Rezerwat Archeologiczny Genius loci kryje w sobie olbrzymi wykop archeologiczny
Jest to miejsce, w którym odkryto doskonale zachowane konstrukcje wału obronnego grodu poznańskiego z X wieku. Zwiedzający mogą podziwiać wielkie dzieło inżynierii wczesnośredniowiecznej.

Dzięki nowoczesnemu otoczeniu i multimedialnym metodom przybliżania tematyki, każdy ma niepowtarzalną okazję do poznawania dziejów tego miejsca pod różnym kątem i z różnej perspektywy.

Rezerwat Archeologiczny Genius loci jest placówką Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Lecture

Lecture

Wykład z cyklu „Oblicza gotyku” pt. Gotycka architektura Summa Theologiae Św. Tomasza z Akwinu. Prelegent: prof. Artur Andrzejuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

„Oblicza gotyku”, to interdyscyplinarny projekt łączący archeologów, historyków, historyków sztuki i filozofów, którzy na cyklicznych spotkaniach przybliżają wiodącą problematykę z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. W proponowanym wykładzie poznamy filozoficzne spojrzenie na jedno z najważniejszych dzieł średniowiecza i jego wpływ na wiele pokoleń myślicieli.
Prelegent: prof. dr hab. Artur Andrzejuk – filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [UKSW], kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, autor wielu prac z dziedziny filozofii moralnej, pojęcia prawdy i dobra oraz Tomizmu. Postać Św. Tomasza z Akwinu jest szczególna dla intelektualnego wymiaru gotyku i konieczna dla zrozumienia podłoża tożsamości europejskiej przez co filozofia Akwinaty będzie jednym z głównych nurtów rozważanych w planowanym projekcie. Organizatorzy pragną aby pojęcie "gotyku" nie było przez odbiorców zawężane do sfery architektonicznej, czemu ma służyć zwrócenie uwagi na fakt, że struktura i kształt katedry gotyckiej wynikają z całokształtu formacji filozoficznej, symboliki, odwołań kulturowych i religijnych. Można i należały w niej rozpoznawać bogactwo duchowości epoki gotyku, które swą intelektualną formę znajduje w myśli Akwinaty.

Free

Friday 16 June de 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Wykład będzie transmitowany online i później udostępniony na naszym youtube z dodanymi napisami.

Lecture

Lecture

Wykład pt. „Szachy sandomierskie i ich archeologiczne tajemnice." Prelegent: dr Agnieszka Stempin.

Zabytki określane jako szachy sandomierskie odkryte zostały w 1962 roku, na Wzgórzu Św. Jakuba w Sandomierzu, są wiodącym tematem tegorocznych Europejskich Dni Archeologii. Pochodzą z XIII w. i obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, gdzie można je podziwiać na specjalnej wystawie. W Rezerwacie Archeologicznym Genius loci będzie można obejrzeć ich wierne kopie a nawet rozegrać nimi partyjkę szachów. Dlaczego są tak wyjątkowym zabytkiem? Nie wynika to z ich wymiernej wartości materialnej ale z racji absolutnej unikatowości tego zespołu w skali europejskiej. Liczą 29 sztuk, a więc brakuje jedynie 3 pionków do pełnego kompletu, a ich kształty uformowano w stylu arabskim. Co po latach wiemy o tym tajemniczym znalezisku i dlaczego to archeologia miała decydujące znaczenie w rozwikłaniu ich zagadki, opowie archeolog zajmująca się problematyką tego zespołu – dr Agnieszka Stempin.

Free

Saturday 17 June de 11:30

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Wykład będzie transmitowany online i później udostępniony na naszym youtube z dodanymi napisami.

Exhibition

Exhibition

Złoto Ostrowa Tumskiego. Zwiedzanie ekspozycji czasowej z archeologiem.

Opowiemy o spektakularnych badaniach na wyspie katedralnej i odkryciu pracowni złotniczej oraz wyrobów z niej pochodzących. Jakimi surowcami posługiwali się tutejsi złotnicy? Skąd czerpali surowce do produkcji biżuterii? Skąd wiedziano gdzie szukać tak ważnych obiektów? Oprowadzają kuratorzy wystawy – Marcin Kasprowicz i Daria Sikora.

Free

Saturday 17 June de 16:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Exhibition

Exhibition

Kościół Najświętszej Marii Panny – perła gotyku na poznańskim Ostrowie Tumskim. Zwiedzanie obiektu i ekspozycji czasowej z archeologiem.

Opowiemy o wyjątkowym obiekcie zawdzięczającym wiedzę o nim wieloletnim badaniom archeologicznym. Dlaczego możemy mówić, ze to najstarszy kościół mariacki w Polsce? Co go łączy z Mieszkiem I i księżną Dobrawą? I jak się ustrzegł przez wieloma próbami zniszczenia? Te i inne ciekawe historie oraz wejście do nieodwiedzanych zazwyczaj zakamarków świątyni zapewnimy podczas planowanego spotkania. Oprowadza kurator wystawy – Karolina Andrys.

Free

Sunday 18 June de 12:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Exhibition

Exhibition

Pokolenie 966. Zwiedzanie z archeologiem ekspozycji stałej.

Opowiemy o metodach pracy archeologów, wejdziemy ze zwiedzającymi do prawdziwego wykopu archeologicznego i sprawdzimy jakie dyscypliny nauki współpracują z archeologią pozwalając na pozyskanie precyzyjnych danych o najdawniejszych dziejach. Oprowadza kurator wystawy - dr Agnieszka Stempin.

Free

Sunday 18 June de 14:30

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Press contact:

Karolina Andrys

karolina.szczygiel@muzarp.poznan.pl

618522167

 • Plakat reklamujący cykl spotkań pt. Oblicza Gotyku
  Projekt: Paweł Bleja
 • Figury z kompletu szachów sandomierskich i plakat Europejskich
  Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja
 • Złote ozdoby znalezione w pracowni złotniczej
  Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja
 • Zwiedzanie kuratorskie kościoła NMP
  Fot. Agnieszka Wiącek
 • Zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego Genius loci
  Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja.

Access map

16.94821 52.41275
-->