Ministère de la culture Inrap

Kujawsko-pomorskie, Włocławek

I Kujawski Festiwal Archeologiczny

FreeFriday 16 June, Saturday 17 June

Muzeum Historii Włocławka ul. Szpichlerna 19, Włocławek 87-800

https://muzeum.wloclawek.pl/
add

16 czerwca odbędzie się sesja naukowa pt. „Vita et mors in umbra Ecclesiae”, podczas której zaproszeni prelegenci będą prezentować wyniki prowadzonych badań wykopaliskowych w regionie oraz omawiać stan zachowanego dziedzictwa archeologicznego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.
17 czerwca będzie można zobaczyć obozowisko Wikingów przygotowane przez grupę pasjonatów rekonstrukcji okresu od IX do XI wieku. Odbędą się zajęcia dydaktyczne w ramach ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Warsztaty kulinarne zapewnią ekologiczne smakołyki, a wystawa fotografii wykopaliskowej i historycznej przybliży pracę archeologa na stanowisku archeologicznym oraz pasjonata na odtworzonym wczesnośredniowiecznym obozowisku i polu walki.

School group visits

School group visits

Lekcje muzealne dla grup zorganizowanych

Lekcje odbywają się we: wtorki, środy i czwartki, w godzinach 10.00 - 14.30. Czas trwania lekcji: 45-60 min. Maksymalna liczba osób: 25 (jedna klasa). Zgłoszenia: Dział Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, tel. 54 232-30-01.
Lekcje muzealne w MHW - bilet wstępu 5 zł od osoby + 30 zł od grupy.
Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem w MHW - 5 zł od osoby + 40 zł od grupy.

5.00 PLN

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Guided tour

Guided tour

Zwiedzanie z przewodnikiem

Oprowadzanie wycieczek przez pracowników merytorycznych, od wtorku do czwartku, w godz. 10.00 - 14.30.

50.00 PLN

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Workshop

Workshop

Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych

Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Koszt zajęć w MHW: bilet wstępu 5 zł + koszt warsztatu. Zgłoszenia: Dział Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, tel. 54 232-30-01. Warsztaty odbywają się we: wtorki, środy i czwartki, w godz. 10.00 - 14.30. Czas trwania warsztatów: 60-90 min. Maksymalna liczba osób: 25 (jedna klasa).

15.00 PLN

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Exhibition

Exhibition

Dzieje Włocławka i regionu od pradziejów do PRL

W Muzeum Historii Włocławka w układzie chronologicznym wyodrębniono dziewięć tematycznych przestrzeni ekspozycyjnych. W pierwszej zatytułowanej „Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” licznie prezentowane są świadectwa materialne kultur archeologicznych z obszarów dzisiejszej Polski oraz regionu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej — od epoki kamienia do okresu wpływów rzymskich. Eksponowane są narzędzia z drewna, kości, rogu, kamienia i metali. Ponadto broń, naczynia oraz biżuteria i różne formy obrządku pogrzebowego.

Kolejne części ekspozycji (Początki Civitas Vladislavia; W Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Niespełnione nadzieje wolności; W cieniu fabrycznych kominów; Na progu niepodległości; W Drugiej Rzeczypospolitej; W latach II wojny światowej; W szaro-czerwonym świecie PRL) dotyczą już w przeważającym stopniu historii grodu i miasta Włocławka. Niemniej, w wielu punktach wystawy, jak np. zmagania polsko-krzyżackie czy też okres powstań narodowych i inne, przybliżone są dzieje ościennych miejscowości.

Na ekspozycji prezentowane są pamiątki z grodu włocławskiego, o którego lokalizacji zdecydowały względy strategiczne, komunikacyjne i gospodarcze. Jest on wzmiankowany w pierwszej kronice polskiej z początku XII w. Anonima zwanego Gallem, wśród najważniejszych punktów zbornych wojów Bolesława Chrobrego. Licznie pokazane są artefakty późniejsze, dokumentujące wydarzenia wieków średnich na Kujawach wschodnich. Obejrzeć można m.in. fragmenty wału grodowego, obiekty związane z wytopem i obróbką żelaza w postaci tygielka odlewniczego, naczynia średniowieczne ze znakami garncarskimi, liczne militaria m.in. miecz rycerski z XIV w. znaleziony we wsi Tymień koło Izbicy Kujawskiej, biżuterię i numizmaty. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują — dwunastowieczny denar przypisywany biskupowi kujawskiemu Stefanowi, pochodzący ze skarbu monet znalezionego w miejscowości Ujma Duża na Kujawach oraz ciekawy przykład fałszerstw monet średniowiecznych (szelągi zakonu krzyżackiego, półgrosze Władysława Jagiełły i grosze praskie), pochodzących ze skarbu znalezionego wokół baszty zamkowej w Przedczu w 1968 r. Całości dopełnia barwna wizualizacja hipotetycznego wyglądu Włocławka z poł. XIII w. oraz graficzne przedstawienie genezy i przebiegu bitwy pod Płowcami z 27 września 1331 r.

Kolejne wieki historii Włocławka na ekspozycji, to wycieczka w której zabytki mówią o dynamicznym rozwoju miasta, chwilach dramatycznych, zrywach niepodległościowych, gospodarce, handlu i zmianach granic oraz życiu codziennym jego mieszkańców. Wystawę tworzy kilka tysięcy obiektów, pochodzących ze zbiorów własnych muzeum. Całości dopełnia liczny materiał ilustracyjno-tekstowy pozwalający zagłębić się i poznać mniej znane wydarzenia z bogatej przeszłości miasta.

Wirtualny spacer po ekspozycji stałej prezentowanej w Muzeum Historii Włocławka pt. DZIEJE WŁOCŁAWKA I REGIONU OD PRADZIEJÓW DO PRL, zrealizowany został w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0, przez firmę NewmediaVR.

10.00 PLN, There are discounted rates

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Press contact:

Krystian dr Krystian Łuczak

k.luczak@muzeum.wloclawek.pl

+ 48 (54) 232-67-53

  • 20944_vignette_-DSC5978-3-2.jpg
  • 20943_vignette_-DSC0120.jpg
  • 20942_vignette_-DSC0129.jpg
  • 20941_vignette_-DSC0176.jpg
  • 20945_vignette_-DSC0197.jpg

Access map

19.072850000000074 52.66028000000006
-->