Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

42 results
Dolnośląskie, Zgorzelec

Zgorzelec, Muzeum Łużyckie

Park Nadnyski, ul. Cienista,
59-900 Zgorzelec

muzeumluzyckie.pl

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu zaprasza na piknik rodzinny zatytułowany “W drewnie zaklęte“. Jego uczestnicy poznają tajniki wykorzystania przez człowieka drewna, wszechstronnego surowca towarzyszącego ludziom na co dzień już od tysiącleci.
Piknik odbędzie się w rejonie ul. Cienistej, na terenie Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu, na łące nad brzegiem rzeki Nysy Łużyckiej, poniżej Miejskiego Domu Kultury.

Demonstration

Sekrety pracy archeologa
Skąd archeolodzy wiedzą jak stare są przedmioty, które znajdują? O metodach określania wieku znalezisk będzie można przekonać się podczas spotkania z archeologiem. Chętni pracując z prawdziwymi zabytkami archeologicznymi przekonają się, czy ustalenie chronologii jest trudne. Poznają sposoby pracy specjalistów i będą mieć okazję, by wziąć do rąk przedmioty liczące sobie setki lub tysiące lat.

Free

Saturday 17 June de 13:00 à 14:00 et de 15:00 à 16:00

General public

Accessibility

Visual disability

Workshop

W drewnie zaklęte - warsztaty
W trakcie pikniku uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach. Wykonają repliki drewnianych przedmiotów codziennego użytku, tarcz, zapoznają się z techniką zapisu na korze brzozowej, wytwarzania papieru czerpanego oraz tajnikami średniowiecznej kaligrafii. Każdy chętny spróbuje rzeźbić w drewnie, obsługiwać dawne narzędzia, a nawet grać na dawnych drewnianych instrumentach.

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 18:00

Family

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Impreza odbędzie na trenie ogólnie dostępnego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu. W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Demonstration

W drewnie zaklęte
Uczestnicy pikniku poznają różne dawne rzemiosła związane z drewnem, nauczą się rozpoznawać gatunki drewna i ich przeznaczenie. Będzie można podejrzeć warsztat pracy rzeźbiarza, tokarza, lutnika, szczytnika, wytwórcy papieru. Zaprezentowane zostaną liczne repliki przedmiotów codziennego użytku, instrumentów muzycznych, mebli średniowiecznych, zabawek, itd.

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 18:00

Family, General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Impreza odbędzie na trenie ogólnie dostępnego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu. W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dolnośląskie, Wrocław

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

Arsenał Miejski
ul. Cieszyńskiego 9 Wrocław

Muzeum Miejskie Wrocławia i Narodowy Instytut Dziedzictwa zapraszają do Arsenału Miejskiego na konferencję i wystawę zatytułowaną “Archeologia pól bitewnych“.
W ostatnich latach archeologia pól bitewnych jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną archeologii. Jej zakres badawczy obejmuje miejsca starć zbrojnych bez względu na ich chronologię. Badane są pola bitew z okresu starożytności, jak i te z czasów I i II wojny światowej.

Exhibition

Otwarcie wystawy “archeologia pól bitewnych“
Wystawa czasowa, na której otwarcie zapraszamy, towarzyszy konferencji o tym samym tytule.
Zaprezentujemy na niej zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na polach bitew. Wśród nich znajdą się elementy uzbrojenia z wczesnej epoki żelaza, XVIII-wiecznych starć wojny siedmioletniej, okresu I wojny światowej czy też fragmenty amerykańskich bombowców strąconych w czasie ostatniej wojny.

Free

Friday 16 June de 17:00 à 19:00

General public

Lecture

Konferencja „Archeologia pól bitewnych”
Goście zaproszeni na konferencję przedstawią wyniki badań prowadzonych na polach bitew z okresu średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych.

Free

Friday 16 June de 10:00 à 15:30

Adults

Dolnośląskie, Wałbrzych

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

ul. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

https://starakopalnia.pl

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu to największa atrakcja turystyki poprzemysłowej w Polsce, mieszcząca się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia“ („Thorez”). Obecnie to 4,5 hektara zabytkowych obiektów poprzemysłowych.
W doskonale zachowanym kompleksie zawiera się wiedza o historii i kulturze górnictwa węglowego, jak również o przemyśle ceramicznym na Dolnym Śląsku. W strukturach Starej Kopalni działa Muzeum Przemysłu i Techniki z działem archeologicznym oraz geologicznym z bogatymi zbiorami z terenu Wałbrzycha.

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia in Wałbrzych (Old Mine Multicultural Park) is the biggest post-industrial tourist attraction in Poland, located in the former coal mine – Kopalnia Węgla Kamiennego “Julia” (“Thorez”).

School group visits

Warsztaty z numizmatyki dla dzieci ze szkół podstawowych. Numismatics primary school workshops.
Podczas zajęć dzieci poznają historię pieniądza i ciekawostki z nim związane. Przeanalizują znaki wybite na średniowiecznych monetach, a także przyjrzą się bliżej współczesnym pieniądzom. Na koniec zaprojektują własne monety.
Prowadzi Izabela Purzycka - Muzeum Przemysłu i Techniki.
Zajęcia są bezpłatne, obowiązują zapisy.


Pupils are made aware of the history of money along with various interesting facts and details related to that subject. They analyze the hallmarks stamped on medieval coins as well as they are about to take a close look at the money of modern times. Workshops conclude with a creation of their own custom coins. Instructor: Izabela Purzycka, Museum of Industry and Technology
Workshops are free of charge. Prior reservation requiredFree

Friday 16 June de 10:00 à 11:00 Friday 16 June de 11:30 à 12:30 Friday 16 June de 13:00 à 14:00

Children

Schoolchildren :

Primary

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Exhibition

Kuratorskie zwiedzanie wystawy “Przetrwały ukryte w ziemi. Skarb groszy praskich i zabytki archeologiczne”. Curator’s tour of the exhibition entitled ‘Hidden secrets in the ground'.
Skarb groszy praskich z XIV i XV wieku został odnaleziony w 2016 r. w Boguszowie – Gorcach. Ponad 1300 monet zgromadzonych w glinianych naczyniach zostało wykopanych przypadkiem przy drodze w lesie. Nominały pochodzą z okresu panowania Karola IV i Wacława IV (1346 -1419 r.), gdy ziemie te należały do księstwa świdnicko – jaworskiego. Prowadzi Anna Kowalska - Muzeum Przemysłu i Techniki.

The treasure of Prague groschen from the XIV and XV century was found in 2016 in Boguszow-Gorce. Over 1300 coins hidden in earthen vessels were accidentally unearthed in the forest. The denominations originate from the reign of Charles IV and Wenceslaus IV (1346-1419) when these lands belonged to the swidnicko-jaworskie duchy.
Curator: Anna Kowalska, Museum of Industry and Technology.


Free

Friday 16 June de 16:30 à 17:30

General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Lecture

Kawiarenka naukowa. Scientific meeting entitled.
“Sytuacja prawna zabytku archeologicznego w Polsce oraz najnowsze strategie badań“. Prowadzi Marcin Kuleszo. Prelegentem jest Marek Kowalski - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Delegatura w Wałbrzychu.

‘Legal position of the archaeological monuments in Poland and latest research strategies’. Speaker: Marek Kowalski, Voivodship Heritage Monuments Protection Office, Delegacy in Walbrzych.

Free

Friday 16 June de 17:30 à 19:00

General public

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Kujawsko-pomorskie, Włocławek

I Kujawski Festiwal Archeologiczny

Muzeum Historii Włocławka ul. Szpichlerna 19, Włocławek 87-800

https://muzeum.wloclawek.pl/

16 czerwca odbędzie się sesja naukowa pt. „ Vita et mors in umbra Ecclesiae”, podczas której zaproszeni prelegenci będą prezentować wyniki prowadzonych badań wykopaliskowych w regionie oraz omawiać stan zachowanego dziedzictwa archeologicznego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej.
17 czerwca będzie można zobaczyć obozowisko Wikingów przygotowane przez grupę pasjonatów rekonstrukcji okresu od IX do XI wieku. Odbędą się zajęcia dydaktyczne w ramach ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Warsztaty kulinarne zapewnią ekologiczne smakołyki, a wystawa fotografii wykopaliskowej i historycznej przybliży pracę archeologa na stanowisku archeologicznym oraz pasjonata na odtworzonym wczesnośredniowiecznym obozowisku i polu walki.

School group visits

Lekcje muzealne dla grup zorganizowanych
Lekcje odbywają się we: wtorki, środy i czwartki, w godzinach 10.00 - 14.30. Czas trwania lekcji: 45-60 min. Maksymalna liczba osób: 25 (jedna klasa). Zgłoszenia: Dział Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, tel. 54 232-30-01.
Lekcje muzealne w MHW - bilet wstępu 5 zł od osoby + 30 zł od grupy.
Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem w MHW - 5 zł od osoby + 40 zł od grupy.

5.00 PLN

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Guided tour

Zwiedzanie z przewodnikiem
Oprowadzanie wycieczek przez pracowników merytorycznych, od wtorku do czwartku, w godz. 10.00 - 14.30.

50.00 PLN

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Workshop

Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych
Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Koszt zajęć w MHW: bilet wstępu 5 zł + koszt warsztatu. Zgłoszenia: Dział Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, tel. 54 232-30-01. Warsztaty odbywają się we: wtorki, środy i czwartki, w godz. 10.00 - 14.30. Czas trwania warsztatów: 60-90 min. Maksymalna liczba osób: 25 (jedna klasa).

15.00 PLN

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Exhibition

Dzieje Włocławka i regionu od pradziejów do PRL
W Muzeum Historii Włocławka w układzie chronologicznym wyodrębniono dziewięć tematycznych przestrzeni ekspozycyjnych. W pierwszej zatytułowanej „Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej” licznie prezentowane są świadectwa materialne kultur archeologicznych z obszarów dzisiejszej Polski oraz regionu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej — od epoki kamienia do okresu wpływów rzymskich. Eksponowane są narzędzia z drewna, kości, rogu, kamienia i metali. Ponadto broń, naczynia oraz biżuteria i różne formy obrządku pogrzebowego.

Kolejne części ekspozycji (Początki Civitas Vladislavia; W Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Niespełnione nadzieje wolności; W cieniu fabrycznych kominów; Na progu niepodległości; W Drugiej Rzeczypospolitej; W latach II wojny światowej; W szaro-czerwonym świecie PRL) dotyczą już w przeważającym stopniu historii grodu i miasta Włocławka. Niemniej, w wielu punktach wystawy, jak np. zmagania polsko-krzyżackie czy też okres powstań narodowych i inne, przybliżone są dzieje ościennych miejscowości.

Na ekspozycji prezentowane są pamiątki z grodu włocławskiego, o którego lokalizacji zdecydowały względy strategiczne, komunikacyjne i gospodarcze. Jest on wzmiankowany w pierwszej kronice polskiej z początku XII w. Anonima zwanego Gallem, wśród najważniejszych punktów zbornych wojów Bolesława Chrobrego. Licznie pokazane są artefakty późniejsze, dokumentujące wydarzenia wieków średnich na Kujawach wschodnich. Obejrzeć można m.in. fragmenty wału grodowego, obiekty związane z wytopem i obróbką żelaza w postaci tygielka odlewniczego, naczynia średniowieczne ze znakami garncarskimi, liczne militaria m.in. miecz rycerski z XIV w. znaleziony we wsi Tymień koło Izbicy Kujawskiej, biżuterię i numizmaty. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują — dwunastowieczny denar przypisywany biskupowi kujawskiemu Stefanowi, pochodzący ze skarbu monet znalezionego w miejscowości Ujma Duża na Kujawach oraz ciekawy przykład fałszerstw monet średniowiecznych (szelągi zakonu krzyżackiego, półgrosze Władysława Jagiełły i grosze praskie), pochodzących ze skarbu znalezionego wokół baszty zamkowej w Przedczu w 1968 r. Całości dopełnia barwna wizualizacja hipotetycznego wyglądu Włocławka z poł. XIII w. oraz graficzne przedstawienie genezy i przebiegu bitwy pod Płowcami z 27 września 1331 r.

Kolejne wieki historii Włocławka na ekspozycji, to wycieczka w której zabytki mówią o dynamicznym rozwoju miasta, chwilach dramatycznych, zrywach niepodległościowych, gospodarce, handlu i zmianach granic oraz życiu codziennym jego mieszkańców. Wystawę tworzy kilka tysięcy obiektów, pochodzących ze zbiorów własnych muzeum. Całości dopełnia liczny materiał ilustracyjno-tekstowy pozwalający zagłębić się i poznać mniej znane wydarzenia z bogatej przeszłości miasta.

Wirtualny spacer po ekspozycji stałej prezentowanej w Muzeum Historii Włocławka pt. DZIEJE WŁOCŁAWKA I REGIONU OD PRADZIEJÓW DO PRL, zrealizowany został w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0, przez firmę NewmediaVR.

10.00 PLN, There are discounted rates

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Kujawsko-pomorskie, Wietrzychowice, Gaj

Park Kulturowy Wietrzychowice

Wietrzychowice, 87-865 Śmieły

Park kulturowy utworzony w 2006 roku w celu ochrony sześciu grobowców kujawskich (pięciu w Wietrzychowicach i jednego w Gaju Stolarskim). Znajduje się na terenie na terenie gminy Izbica Kujawska.

Discovery tour

III Rajd Rowerowy Szlakiem Megalitów
Zapraszamy na rajd rowerowy po parku kulturowym Wietrzychowice, Sarnowo i Gaj. W trakcie wycieczki poznacie najstarsze zabytki architektury w Polsce, czyli monumentalne grobowce kujawskie, które powstały ok. 5500 lat temu. Start rajdu Izbica Kujawska. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Miejsko- Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Klubem Turystyki Rowerowej Horyzont.

Free

Sunday 18 June de 8:00 à 20:00

Adults

School group visits

„Ścieżka do wiedzy o megalitach” – gra terenowa
Gra skierowywana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Odbędzie się na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice, w którym młodzież zapozna się z grobowcami megalitycznymi zbudowanymi w epoce kamienia, ok. 5,5 tys. lat temu. Gra organizowana jest we współpracy z Miejsko- Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej i Fundacją Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

Free

Friday 16 June de 10:00 à 12:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Lubelskie, Włodawa

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze
Żłobek 101, 22-200 Włodawa

https://www.sobibor-memorial.eu/pl

Niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze rozpoczął działalność na przełomie kwietnia i maja 1942 r. Zlokalizowano go przy stacji kolejowej Sobibór, oddalonej o 12 km od Włodawy i 37 km od Chełma, na linii kolejowej Lublin–Chełm–Włodawa. Na jego miejsce wybrano zalesiony teren, otoczony bagnami, o wielkości 25 ha.
Misja Muzeum polega na upamiętnianiu ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady, gdzie śmierć poniosło 180 tys. żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci.

Lecture

“Materialne pozostałości po SS-Sonderkommando Sobibor-ukryte historie“
Omówienie najważniejszych odkryć archeologicznych z ostatnich 20 lat w formie prezentacji multimedialnej.

Free

Friday 16 June de 11:00 à 11:30

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Guided tour

“Historyczny spacer pamięci“
Zwiedzanie terenu dawnego obozu ze szczególnym uwzględnieniem obiektów odkrytych w trakcie badań archeologicznych (m.in. ruiny fundamentów komór gazowych).

Free

Friday 16 June de 11:40 à 12:20

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Screening

“Od znaleziska do eksponatu“
Projekcja filmu oraz dyskusja podsumowująca.

Free

Friday 16 June de 12:45 à 13:15

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Lubelskie, Lublin

Archeologia w 3D | Muzeum Narodowe w Lublinie

Zamkowa 9, 20-117 Lublin

https://zamek-lublin.pl/

Muzeum Narodowe w Lublinie - jedna z najstarszych i największych instytucji kultury we wschodniej Polsce - zabierze chętnych na spotkanie, na którym ukazane zostaną możliwości wykorzystania jednej z najprężniej rozwijających się technologii w służbie archeologii – digitalizacji 3D.

School group visits

Pokaz skanowania i druku 3D, warsztaty z użyciem kopii zabytków oraz prezentacja o wykorzystaniu nowych technologii w archeologii
Zgłoszonym grupom szkolnym zaprezentujemy skanowanie 3D na żywo sylwetki ludzkiej ucharakteryzowanej na woja okresu wczesnego średniowiecza wraz z jego wyposażeniem, uzbrojeniem stanowiącym kopie zabytków z terenu wschodniej Polski.
Dodatkowo podczas zajęć warsztatowych użyte zostaną kopie zabytków archeologicznych, pozyskane dzięki skaningowi 3D, które uczestnicy warsztatów będą mogli własnoręcznie ozdobić a następnie zabrać ze sobą na pamiątkę.
Temu wszystkiemu towarzyszyć będzie prezentacja obrazująca możliwości wykorzystania technologii 3D w badaniach wykopaliskowych, opracowaniach naukowych jak i w muzealnictwie. Uwaga - obowiązują wcześniejsze zapisy.

Free

Friday 16 June de 11:00 à 14:00

Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Demonstration

Pokaz skanowania 3D
Pokaz skanowania 3D na żywo sylwetki ludzkiej ucharakteryzowanej na woja okresu wczesnego średniowiecza wraz z jego wyposażeniem, uzbrojeniem stanowiącym kopie zabytków z terenu wschodniej Polski.

Zaprezentujemy proces skanowania trójwymiarowego przy pomocy skanera optycznego oraz wyniki wizualizacji komputerowej: modele i obrazy cyfrowe, animacje i modele fizyczne wykonane przy użyciu technologii cyfrowych.

Free

Friday 16 June de 16:00 à 19:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Workshop

Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem kopii zabytków
Podczas zajęć warsztatowych użyte zostaną kopie zabytków archeologicznych, pozyskane dzięki skaningowi 3D, które uczestnicy warsztatów będą mogli własnoręcznie ozdobić a następnie zabrać ze sobą na pamiątkę.

Free

Friday 16 June de 16:00 à 18:00

Children, Family

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Lecture

Prezentacja obrazująca możliwości wykorzystania technologii 3D w badaniach wykopaliskowych, opracowaniach naukowych jak i w muzealnictwie
Wskażemy jak skanowanie trójwymiarowe pomaga ochronić dziedzictwo archeologiczne i jest we współczesnej archeologii ważnym narzędziem – ogniwem w łańcuchu działań dokumentacyjnych, badawczych, rekonstrukcyjnych.

Free

Friday 16 June de 16:00 à 19:00

Adults, General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Lubelskie, Zamość

Muzeum Zamojskie

Ormiańska 30,
22-400 Zamość

Muzeum Zamojskie w Zamościu, istnieje od 1926r. Mieści się w zespole kamienic mieszczańskich wzniesionych w XVII wieku w północnej pierzei Rynku Wielkiego. Ich właścicielami byli Ormianie, którzy osiedlali się w Zamościu od 1585 roku, na mocy przywileju wydanego przez Jana Zamoyskiego.

Discovery tour

Zabawa w archeologa- dzień z życia naukowca
Uczestnicy poprzez rozmowy z prowadzącym i różnorodne zadania poznają tajniki zawodu archeologa- rodzaje zabytków i stanowisk archeologicznych, metodykę pracy oraz sposoby datowania zabytków archeologicznych, różnice w pracy archeologa i historyka, archeologa i paleontologa. W części praktycznej uczestnicy poznają narzędzia pracy archeologa, metody eksploracji zabytków archeologicznych i ich dokumentacji oraz konserwacji. Prowadzący wyjaśni chronologię dziejów z podziałem na epoki oraz poda podstawowe daty ułatwiające orientację w pradziejach.

10.00 PLN

Sunday 18 June de 13:00 à 15:00 Sunday 18 June de 10:00 à 12:00

Children, Family, Schoolchildren

Discovery tour

Warsztaty Biżuteria gotów- odtwarzanie w modelinie antycznych paciorków szklanych
Warsztaty przygotowane w oparciu o stałą wystawę archeologiczną prezentowaną w Muzeum Zamojskim, na której eksponowane są między innymi zabytki związane z historią społeczności gockiej, która do końca II wieku naszej ery zamieszkiwała tereny Kotliny Hrubieszowskiej. Jednymi z najbardziej efektownych ozdób szklanych prezentowanych na ekspozycji są tak zwane ''paciorki mozaikowe''. Bogactwo form, barw i wzorów sprawia, że paciorki te są przedmiotem ciekawych zajęć edukacyjnych. Tworzone z modeliny paciorki w metodzie wykonania, kolorystyce i wzornictwie są naśladownictwem antycznych szklanych paciorków mozaikowych.

10.00 PLN

Saturday 17 June de 14:00 à 15:00 Saturday 17 June de 12:00 à 13:00 Saturday 17 June de 10:00 à 11:00

Children, Family, Schoolchildren

School group visits

Czym zajmuje się archeolog? tajniki zawodu archeologa
Uczestnicy wysłuchają wykładu na temat dziedziny nauki jaką jest archeologia, dowiedzą się na czym polega praca archeologa, z jakich narzędzi korzystają naukowcy w czasie badań. Prowadzący przybliży słuchaczom podstawowe pojęcia z zakresu archeologii. Podczas prelekcji przybliżone zostaną najważniejsze odkrycia archeologiczne z obszaru Zamojszczyzny oraz zasady postępowania w trakcie przypadkowego odkrycia zabytku archeologicznego.

10.00 PLN

Friday 16 June de 13:00 à 15:00 Friday 16 June de 10:00 à 12:00

Children, Family

Lubelskie, Karczmiska, Wilków

Europejskie Dni Archeologii nad Chodelką 2023

Chodlik 78, baza archeologiczna IAE PAN, przystań nad Chodelką, grodzisko; Żmijowiska skansen archeologiczny MNKD, grodzisko w Kłodnicy, Dwór z Gościeradowa w Kazimierzu Dolnym

https://chodlik.edu.pl/; https://mnkd.pl/grodzisko-zmijowiska/

EDA nad Chodelką w tym roku organizowane są wspólnie przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym pod hasłem: szlakiem grodzisk Chodlik – Żmijowiska – Kłodnica.

Zapraszamy na II Przegląd Filmów Archeologicznych w Chodliku, wystawy archeologiczne w Chodliku i Kazimierzu Dolnym, chodlikowskie Wianki nad Chodelką, warsztaty archeologiczne na grodzisku w Żmijowiskach, oprowadzanie po grodzisku w Kłodnicy!

Współorganizatorzy: PAN Muzeum Ziemi, IKSIO PAN, Gmina Karczmiska, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, Stowarzyszenie Historyczne „Pasja”, Opolskie Stowarzyszenie Eksploratorów “Topór“, Firma archeologicznewarsztaty.pl, Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie!!!

Exhibition

Wernisaż wystawy „Archeologiczne tajemnice grodziska w Kłodnicy”
Kazimierz Dolny, Dwór z Gościeradowa (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, PAN Muzeum Ziemi).
- otwarcie wystawy (wstęp mgr Paweł Lis (MNKD)
- referat na temat wyników badań archeologicznych grodziska (dr Łukasz Miechowicz IAE PAN, mgr Grzegorz Skrzyński PAN Muzeum Ziemi)
- uroczyste podpisanie umowy dot. współpracy naukowej pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 14:00

General public

Guided tour

Kuratorskie oprowadzanie po grodzisku w Kłodnicy przez pracowników MNKD
Grodzisko w Kłodnicy (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym). Prezentacja zabytku, opowiadanie o odkryciach!

Free

Sunday 18 June de 12:00 à 14:00 Saturday 17 June de 12:00 à 14:00

General public

Demonstration

Prezentacje z zakresu archeologii eksperymentalnej
Grodzisko Żmijowiska (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym). Rekonstrukcje, warsztaty i pokazy archeologiczne! Zajęcia dla dzieci organizowane przez archeologicznewarsztaty.pl !!!

Free

Sunday 18 June de 10:00 à 16:00

General public

Show

Wianki nad Chodelką
Wianki nad Chodelką! Impreza etnograficzno-archeologiczna! Słowiańska noc Kupały! Lokalizacja – przystań nad Chodelką. Ogniska, poczęstunek, pieczenie potraw w replice średniowiecznego pieca, puszczanie wianków, zabawa do rana! Nocne zwiedzanie grodziska w Chodliku. II Przegląd Filmów Archeologicznych w Chodliku – części druga (dwa wybrane filmy)!

Free

Saturday 17 June de 19:00 à 23:59

General public

Exhibition

Wystawa zabytków w bazie archeologicznej w Chodliku
otwarta baza archeologiczna z wystawą zabytków z badań Misji Archeologicznej w Chodliku IAE PAN, Chodlik 78

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 16:00

General public

Screening

II Przegląd Filmów Archeologicznych w Chodliku
Baza archeologiczna w Chodliku (Chodlik 78) - część pierwsza
(przegląd filmów przed bazą archeologiczną lub w bazie w Chodliku, ognisko, opowieści archeologiczne)

Free

Saturday 17 June de 20:00 à 23:00 Friday 16 June de 20:00 à 23:00

General public

Lubuskie, Wicina

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza - Stacja Archeologiczna w Wicinie

Wicina 41
68-320 Jasień

http://www.muzeum-swidnica.org/pl/

Osada obronna kultury łużyckiej w Wicinie jest miejscem szczególnym. Zbudowana około 700 lat p. n. e. na niedostępnych bagnach rozlewiska Lubszy, została w połowie VI lub na przełomie VI/V wieku p. n. e. całkowicie zniszczona przez Scytów. Napad, który był całkowitą klęską dla lokalnej społeczności, stał się błogosławieństwem dla archeologów. Pod warstwą spalenizny zgliszcza osady przetrwały nietknięte prawie 2500 lat.

Guided tour

Lubuskie Pompeje - spacer po grodzisku
Zapraszamy do zwiedzania pozostałości po grodzisku osady obronnej w Wicinie. Naszym przewodnikiem będzie Julia Orlicka-Jasnoch, która brała udział w wielosezonowych badaniach na stanowisku. W trakcie zwiedzania dowiecie się jak wyglądało życie mieszkańców Wiciny, poznacie historię jej upadku oraz szczegóły dotyczące prowadzonych badań.

Free

Friday 16 June de 10:00 à 11:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Grodzisko znajduje się na polu do którego doprowadzona jest polna droga. Udział w oprowadzaniu wymaga wejścia na wzniesienie.

Workshop

Co skrywają w sobie magazyny w Wicinie?
Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać tajniki pracy archeologa związane z inwentaryzacją oraz czyszczeniem przedmiotów odkrytych w trakcie wykopalisk. Na zakończenie warsztatów odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty obowiązują zapisy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 683273113
Free

Friday 16 June de 11:30 à 15:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Mazowieckie, Warszawa

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa

http://www.iksiopan.pl/

Institute of Mediterranean and Oriental Cultures PAS was created on the 1st September 2010 as a result of a merger of Research Center for Mediterranean Archaeology PAS and Center for Studies on Non-European Countries PAS.

The main focus of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures PAS is the study of the ancient and modern civilization stemming from cultural and religious traditions different than those of modern Europe. The staff of the Institute represent a wide variety of academic disciplines – archaeology, history, sociology as well as art, linguistic, religious and cultural studies, which defines a large scope of study presented by the institution.

Lecture

Wykład online: Gdy hinduskie boginie rozdeptały mnichów... Rozkwit i upadek buddyzmu w Indiach
Buddyzm narodził się w Azji Południowej w V w. p.n.e. i szybko zyskał ogromną popularność stając się zagrożeniem dla dominujących tam wcześniej światopoglądów. W czasie wykładu omówione zostaną przyczyny sukcesu buddyzmu jako religii, drogi zbawczej i modelu społeczno-kulturowego, a także powody dla których w pewnym momencie nauka buddyjska niemal zupełnie zniknęła na obszarze, gdzie miała swoje początki. Popularne przekonanie o najazdach muzułmańskich jako głównej przyczynie upadku buddyzmu w Indiach zostanie zestawione z hinduskim materiałem ikonograficznym i archeologicznym, który rzuca na problem zupełnie none światło i jako głównego oponenta buddystów wskazuje nie muzułmanów, ale elity hinduskie właśnie. W ramach wykładu przedstawione i omówione zostaną liczne rzeźby oraz wizerunki hinduskich bóstw unicestwiających buddystów oraz przykłady narracji mitycznych, w których w sposób nieoczywisty zakodowane są dzieje hindusko-buddyjskiego konfliktu religijno-cywilizacyjnego. Wykład poprowadzi mgr Krzysztof Gutowski. Link do wykładu zostanie udostępniony wkrótce.

Free

Friday 16 June de 17:30 à 18:30

Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Mazowieckie, Warsaw

Bródno Stare Hillfort - Warsaw Archaeological Park

Przy Grodzisku,
03-251 Warsaw

https://zabytek.pl/en/obiekty/warszawa-grodzisko

The Bródno Stare hillfort was founded in the 2nd half of the 10th cent. as a place providing safety and shelter to the inhabitants of the nearby settlement. The refugial fort was founded on an oval plan (40 x 47 m.) and surrounded by a wooden and earthen rampart. The gate is located on the southern part of the complex. The fort burned down in the 1st half of the 11th cent.
At the beginning of the 20th century, the remains of the fort were identified by Roman Jakimowicz. The first excavations began in 1949. In 2008, the Warsaw Archaeological Park was opened in this place. The two-day event was prepared by the Faculty of Archaeology of the University of Warsaw, the State Archaeological Museum in Warsaw, the Targówek District Office of the capital city of Warsaw and the group DW Arkona.

Workshop

Archaeological workshops
Adults, youth and children, archaeology and antiquity enthusiasts can take part in specially prepared workshops on medieval crafts. Participants will be able to sew a pouch, make beads from modeling clay, learn to weave and sew nets, or play medieval games. In addition, you will be able to get acquainted with the splitting of flints, microscopic examination of traces on tools or animal bones found at the sites. They will obtain information on anthropological topics.

Free

Saturday 17 June de 11:00 à 19:00 Sunday 18 June de 11:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Demonstration

Demonstrations of medieval battles and life
A team of warriors from the DW Arkona group will present shows of medieval battles. Participants will perform in specially prepared period costumes and use reconstructed weapons during their shows. You will be able to visit them in their village, which will be located outside the fort.

Free

Saturday 17 June de 11:00 à 19:00 Sunday 18 June de 11:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Mazowieckie, Pruszków

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

pl. Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków

www.mshm.pl

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, jakie stanowi Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy przełomu er. Muzeum posiada niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wystawy czasowe, konferencje, koncerty i inne wydarzenia artystyczne popularyzatorskie i edukacyjne (ponad 300 wydarzeń rocznie!), stając się regionalnym centrum nauki i kultury.
W tym roku podczas Europejskich Dni Archeologii pokażemy, co wspólnego z archeologią ma... Bohdan Butenko! Rysunki jednego z najsławniejszych polskich ilustratorów poprowadzą nas przez fascynujący świat starożytnego Egiptu.

Workshop

“Tutenchamon i spółka“ - otwarte warsztaty rodzinne
Przyjdź i poznaj historię chłopca, który został faraonem! Odkryjesz grobowiec Tutenchamona,
mumie, hieroglify, wykonasz święty amulet i wiele, wiele więcej!

Free

Saturday 17 June de 11:30 à 14:00

Children, Family

Lecture

Jacek Dubois “Sfinks w (o)błędzie“ - czyta Katarzyna Łochowska
“Sfinks w (obłędzie)“ Jacka Dubois opowiada o przygodach rezolutnego Stasia i jego gadającego kota-erudyty. Obaj pomagają tacie chłopca, który jest archeologiem i poszukują bezcennego skarbu. Ilustracje do książki stworzył Bohdan Butenko.
Fragmenty książki przeczyta Katarzyna Łochowska - aktorka Teatru Ateneum w Warszawie.

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 14:00

Children, Family, Schoolchildren

Małopolskie, Kraków

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Poselska 3
31-002 Kraków

https://ma.krakow.pl/

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, to jedno z najstarszych polskich muzeów archeologicznych, działające nieprzerwanie od 1850 roku. Instytucja może poszczycić się bogatą kolekcją eksponatów pochodzących zarówno z wykopalisk krajowych, jak i zagranicznych (m.in. z Egiptu i Peru). Muzeum posiada oddział w Nowej Hucie-Branicach, mieszczący się na ul. Sasanek 2A. W podziemiach św. Wojciecha, znajdującym się na Rynku Głównym, muzeum udostępnia wystawę stałą: „Dzieje Rynku Krakowskiego i kościoła św. Wojciecha”.

Workshop

Z wykopu do gabloty - warsztaty dla dzieci
Zapraszamy najmłodszych gości muzeum archeologicznego na warsztaty, podczas których przybliżymy tajniki pracy archeologa.

Zajęcia odbywają się w języku polskim i trwają ok. 40 min.

3.00 PLN

Sunday 18 June de 13:00 à 13:40 Sunday 18 June de 12:00 à 12:40 Sunday 18 June de 11:15 à 11:55

Children, Family, Schoolchildren

Lecture

Wykłady dla publiczności o tematyce archeologicznej
Muzeum Archeologiczne zaprasza na prelekcje o zróżnicowanej tematyce archeologicznej.

Tematy i godziny wystąpień:

• 11:30 – Wykład inauguracyjny
• 12:30 – Dakowie nad górnym Dniestrem
• 13:30 – Opadła patyna wieków – konserwacja posągu Światowida ze Zbrucza
• 14:00 – Ocalić od zapomnienia – badania pochówków żołnierskich z pierwszej wojny światowej w Bieszczadach

Miejsce: Gmach Główny Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Poselska 3

Wykłady odbywają się w języku polskim

3.00 PLN

Sunday 18 June de 14:00 à 14:50 Sunday 18 June de 13:30 à 14:00 Sunday 18 June de 12:30 à 13:20 Sunday 18 June de 11:30 à 12:20

General public

Open house

XVII Piknik archeologiczny “Przed wiekami w Nowej Hucie“
Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na piknik do zespołu dworsko-parkowego w Branicach, siedziby oddziału Nowa Huta. Program pikniku obejmuje m.in. pokazy grup rekonstruktorskich, konkursy z nagrodami, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zwiedzanie wystawy stałej.

Miejsce: Oddział w Nowej Hucie-Branicach, ul. Sasanek 2A
Période(s) archéologique(s) :

Protohistory, Mésolithique, Néolithique, Âge du bronze

3.00 PLN

Saturday 17 June de 11:00 à 17:00

Children, Family, Adults

Schoolchildren :

Preschool, Primary

Guided tour

Dzieje Rynku Krakowskiego i kościoła św. Wojciecha
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji stałej w podziemiach kościoła św. Wojciecha.

Miejsce: Kościół św. Wojciecha (na Rynku Głównym w Krakowie)

Zwiedzanie odbywa się w języku polskim.

Z uwagi na małą powierzchnię ekspozycji ilość miejsc ograniczona.

3.00 PLN

Saturday 17 June de 14:00 à 14:30 Saturday 17 June de 12:00 à 12:30

General public

Guided tour

Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera
Muzeum Archeologiczne w Krakowie zaprasza na zwiedzanie wystawy “Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera“, gdzie prezentujemy m.in. bogatą kolekcję peruwiańskich naczyń i tkanin.

Miejsce: Gmach Główny Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Poselska 3

Zwiedzanie odbywa się w języku polskim.

Z uwagi na małą powierzchnię ekspozycji, liczba miejsc w grupie jest ograniczona do 10 osób.

3.00 PLN

Friday 16 June de 15:00 à 15:30

General public

Guided tour

Wielkie ssaki epoki lodowcowej
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji czasowej “Wielkie ssaki epoki lodowcowej“

Miejsce: Gmach Główny Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Poselska 3

Zwiedzanie odbywa się w języku polskim, w grupie liczącej do 25 osób.

3.00 PLN

Friday 16 June de 14:00 à 14:45

General public

Guided tour

Bogowie starożytnego Egiptu
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji stałej, na której prezentujemy zabytki z naszej bogatej kolekcji egipskiej (m.in. sarkofagi i mumie).

Miejsce: Gmach Główny Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Poselska 3

Zwiedzanie odbywa się w języku polskim, w grupie liczącej do 25 osób.

3.00 PLN

Friday 16 June de 13:00 à 13:45

General public

Guided tour

Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, zaprasza na oprowadzanie po wystawie “Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski“, podczas którego przybliżymy najdawniejsze dzieje naszego regionu.

Miejsce: Gmach Główny Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Poselska 3

Zwiedzanie odbywa się w języku polskim, w grupie liczącej do 25 osób.

3.00 PLN

Friday 16 June de 11:30 à 12:30

General public

Opolskie, Opole

Muzeum Śląska Opolskiego

ul. Mały Rynek 7
45-023 Opole

www.muzeum.opole.pl

Muzeum Śląska Opolskiego jest instytucją z ponad 120 letnią tradycją. Zostało założone w 1900 roku jako Muzeum Miejskie w Opolu (Städtisches Museum Oppeln). W 1950 roku zmieniono jego nazwę na Muzeum Śląska Opolskiego, pod którą funkcjonuje obecnie.
W Opolu Muzeum posiada kilka obiektów wystawienniczych: barokowy gmach pojezuicki oraz nowy pawilon wystawowy tworzą Gmach Główny przy Małym Rynku 7. Tuż obok przy ul. św. Wojciecha 9 znajduje się Kamienica Czynszowa, a przy ul. Ozimskiej 10 w budynku dziewiętnastowiecznej karczmy mieści się Galeria Muzeum Śląska Opolskiego. W Górze św. Anny znajduje się oddział instytucji – Muzeum Czynu Powstańczego.

Workshop

Od wykopu do gabloty
Warsztaty archeologiczne skierowane są do dzieci szkół podstawowych (8-14 lat), podczas których poznają, czym jest archeologia i jak wygląda praca badaczy. Uczestnicy będą mieli możliwość odkopania replik zabytków, wypełnienia karty zabytku wraz z rysunkiem, a na końcu przygotują gablotkę z odkrytymi znaleziskami.

Free

Friday 16 June de 09:30 à 11:00 (Grupa szkolna)Sunday 18 June de 15:00 à 16:30 (Obowiązują zapisy pod numerem 77 443 17 54 (Kasa Muzeum wt. - nd w godzinach pracy głównego gmachu Muzeum))

Children, Schoolchildren

Podkarpackie, Przemyśl

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Plac Berka Joselewicza 1,
37-700 Przemyśl

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej jest instytucją kultury działającą od ponad 100 lat. Gromadzi zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, historii, sztuki i rzemiosła oraz przyrody. Posiada własną bibliotekę zawierającą bogaty księgozbiór. W strukturze organizacyjnej Muzeum funkcjonują także dwa oddziały: Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz Muzeum Dzwonów i Fajek.
W ramach tegorocznych Europejskich Dni Archeologii Muzeum przygotowało dwa powiązane ze sobą wydarzenia, których tematem przewodnim jest romańska rotunda pw. św. Mikołaja w Przemyślu.

Lecture

Czas burzenia i czas budowania. Rotunda pw. św. Mikołaja w Przemyślu w świetle najnowszych badań archeologicznych
Wykład będzie poświęcony wynikom najnowszych badań archeologicznych romańskiej rotundy pw. św. Mikołaja w Przemyślu. W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną treści dotyczące osady wczesnośredniowiecznej, odkrytych reliktów świątyni oraz jej cyfrowa rekonstrukcja, odtworzenia procesu destrukcji rotundy i wzniesienia w jej miejscu gotyckiej katedry.
Miejsce: Gmach Główny Muzeum, sala audiowizualna (parter)

Free

Saturday 17 June de 11:00 à 12:45

General public

Guided tour

Rotunda pw. św. Mikołaja w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu
Zwiedzanie z przewodnikiem reliktów romańskiej rotundy pw. św. Mikołaja w podziemiach rzym.-kat. Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu

Free

Saturday 17 June de 13:00 à 14:00

General public

Podkarpackie, Lubaczów

Europejskie Dni Archeologii w Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

www.muzeumkresow.eu

W ramach Europejskich Dni Archeologii Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowało cykl warsztatów skierowanych dla uczniów szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy (telefonicznie 16 6321802 lub mailowo)

Wysłuchać można będzie również wykładu prezentującego wyniki ostatnich nieinwazyjnych badań Wzgórza Zamkowego w Zespole Zamkowo-Parkowym oraz historię lubaczowskiego fortalicjum.

Workshop

Jak to z garnkiem było
Wykonywanie naczyń glinianych za pomocą techniki wygniatania oraz zlepiania wałków, za pomocą których wytwarzano ceramikę przed wynalezieniem koła garncarskiego. Inspiracją co do formy i zdobień będą naczynia prezentowane na ekspozycji historycznej i etnograficznej. Warsztaty poprzedzi prezentacja multimedialna dotycząca obróbki gliny, technik wykonywania naczyń oraz wypału ceramiki. Zobaczyć będzie można też filmy na temat tradycyjnych technik garncarskich.

Free

Friday 16 June de 11:00 à 12:30

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Workshop

„Dawna biżuteria”
Podczas zajęć będzie można wykonać własnoręcznie ozdoby. Z miedzianego drutu powstaną pierścionki, bransolety, szpile i zapinki. Z modeliny wykonamy kopie bransolet, pierścionków i paciorków szklanych odkrytych podczas badań archeologicznych w okolicach lubaczowskiego Wzgórza Zamkowego.

Free

Friday 16 June de 13:00 à 14:30

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Workshop

„O tkactwie prawie wszystko”
W części teoretycznej zajęć poznamy dawne techniki wytwarzania nici i przędzy oraz sposoby wykonywania tkanin. W części praktycznej uczestnicy wykonają własny wzór krajki czyli wzorzystego pasa lub wstążki używanego do przewiązywania w tali lub naszywanego na brzegi spódnic, zapasek i koszul.

Free

Friday 16 June de 15:00 à 16:30

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Lecture

Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
W trakcie wykładu Grzegorz Dąbrowski, archeolog i kustosz w Muzeum Kresów w Lubaczowie przedstawi wyniki badań georadarowych i elektrooporowych Wzgórza Zamkowego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie, przeprowadzonych w 2022 r., a dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Free

Friday 16 June de 17:30 à 18:30

General public

Podkarpackie, Boguchwała

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych w Zgłobniu

Zgłobień 78,
36-046 Zgłobień

W dniu 16 czerwca br. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zaprasza do zwiedzania Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych w Zgłobniu.
Znajduje się ona w zabytkowym XVI-wiecznym dworze-spichlerzu w Zgłobniu (gmina Boguchwała) i stanowi oddział naszego muzeum.
Obiekt ten będzie udostępniony dla zwiedzających w ramach obchodów piątej edycji Europejskich Dni Archeologii. Będzie można zobaczyć wnętrze obiektu, zwykle niedostępne dla zwiedzających oraz magazyn zabytków archeologicznych.
Zapoznamy się z historią obiektu, przedstawimy również dzieje badań na terenie południowo-wschodniej Polski. Dodatkową atrakcją będzie pokaz lepienia naczyń ceramicznych oraz – z myślą o młodszych gościach - wielkoformatowa gra planszowa.

Open house

Prelekcja na temat historii dworu-spichlerza w Zgłobniu
Zaprezentowanie historii obiektu, dziejów i wyników badań oraz kolejnych etapów remontu zabytkowego dworu-spichlerza.

Free

Friday 16 June de 12:00 à 12:30 Friday 16 June de 09:30 à 10:00

Children, Adults, General public, Schoolchildren

Open house

Prezentacja historii Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i dziejów badań na terenie południowo-wschodniej Polski
W wolnym czasie będzie możliwość zapoznania się z historią tzw. rzeszowskiej archeologii i badaniami podejmowanymi na przestrzeni lat przez archeologów skupionych wokół rzeszowskiego ośrodka archeologicznego.

Free

Friday 16 June de 13:15 à 14:30 Friday 16 June de 10:45 à 12:00

General public

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Open house

Pokaz garncarstwa pradziejowego
Pokaz lepienia naczyń ceramicznych połączony z omówieniem technik lepienia w pradziejach i w średniowieczu

Free

Friday 16 June de 12:30 à 13:00 Friday 16 June de 10:00 à 10:30

Children, General public, Schoolchildren

Open house

„Mój Ci on! Opowieść o rycerzu Pankracym, który uratował królewnę”
Przy sprzyjającej pogodzie, z myślą o młodszych gościach, przygotujemy wielkoformatową grę planszową o rycerzach, królewnie i jak to w baśniach bywa o smoku. Gwarantujemy wesołą zabawę i moc emocji.

Free

Friday 16 June de 11:00 à 12:00

Children

Schoolchildren :

Primary

Open house

Sklepik muzealny
W godzinach otwarcia obiektu (9:00-14:30) będzie funkcjonował muzealny sklepik z wydawnictwami oraz gadżetami archeologicznymi

Free

Friday 16 June de 09:00 à 14:30

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Podkarpackie, Jarosław

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

ul. Rynek 4, 37-500 Jarosław

http://www.muzeum-jaroslaw.pl/

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich po raz kolejny zaprasza na niezwykły weekend z archeologią! Z okazji Europejskich Dni Archeologii przygotowaliśmy dla Państwa aż dwie wystawy, kryjące się pod wspólnym tytułem „Autostrada skarbów”. Ekspozycja czasowa w Wielkiej Izbie kamienicy Orsettich oraz wystawa plenerowa prezentowana wzdłuż ulicy Trybunalskiej będą opowiadać o fascynujących znaleziskach archeologicznych z badań poprzedzających budowę autostrady A4, które trafiły do zbiorów naszego Muzeum. Niemal wszystkie z prezentowanych tu eksponatów nigdy nie były wystawiane publicznie! Dla najmłodszych przygotowaliśmy warsztaty archeologiczne oraz konkurs plastyczny. Wieczorami zapraszamy na ciekawe wykłady, poświęcone wyjątkowym znaleziskom archeologicznym z okolic Jarosławia.

School group visits

„Namaluj przeszłość” – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
Serdecznie zapraszamy uczniów przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym “Namaluj przeszłość“! Jak wyobrażasz sobie mieszkańców Jarosławia sprzed 5 tysięcy lat? Czego chciałbyś się o nich dowiedzieć? Co chciałbyś zobaczyć na wystawie w muzeum, która będzie im poświęcona?
Na Zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Klasy uczestniczące w konkursie zapraszamy na darmowe lekcje muzealne o archeologii (od 29 maja do 14 czerwca 2023)
Rezerwacje:
tel. (+48) 16 621 54 37
e-mail: rezerwacja@muzeum-jaroslaw.pl

Ogłoszenie wyników:
16 czerwca 2023 (piątek), godz. 9:30
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Free

Friday 16 June de 09:30 à 10:00

Children, Family, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Exhibition

„Autostrada skarbów”
Ekspozycja czasowa w Wielkiej Izbie Kamienicy Orsettich oraz wystawa plenerowa wzdłuż ulicy Trybunalskiej w Jarosławiu (16-30 czerwca 2023).

Free

Friday 16 June de 09:00 à 09:30

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Open house

Uroczyste otwarcie Europejskich Dni Archeologii 2023 oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Namaluj przeszłość”

Free

Friday 16 June de 09:30 à 10:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

School group visits

Zajęcia z archeologii dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Serdecznie zapraszamy na muzealne warsztaty archeologiczne. Uwaga! Aby wziąć udział w zajęciach, konieczna jest rezerwacja terminu (tel. (+48) 16 621 54 37; e-mail: rezerwacja@muzeum-jaroslaw.pl).

Free

Friday 16 June de 10:00 à 13:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Lecture

„Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” – prezentacja koncepcji nowej wystawy stałej przygotowywanej w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Koncepcję wystawy zaprezentują jej kuratorzy: dr Marcin Burghardt oraz dr Elżbieta Sieradzka- Burghardt / Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Free

Friday 16 June de 17:00 à 18:30

Adults, General public

Workshop

„Kolory dawnych wnętrz”
Rodzinne warsztaty malowania kafli piecowych

10.00 PLN

Saturday 17 June de 10:00 à 12:00

Family

Lecture

„Ta głowa iest srebrna wyzłacana i dęta... - znalezisko srebrnej głowy byka z Sanu w Radymnie”
wykład dr hab. Tomasza Bochnaka, prof. UR, z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Free

Saturday 17 June de 17:00 à 17:45

Adults

Lecture

„Bursztynowa księżniczka – o niezwykłym znalezisku z Rozborza w powiecie przeworskim”
wykład dr Elżbiety Sieradzkiej- Burghardt z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Free

Saturday 17 June de 17:45 à 18:30

Adults

Guided tour

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Autostrada skarbów”
o wystawie opowiedzą jej kuratorzy: dr Marcin Burghardt oraz dr Elżbieta Sieradzka-Burghardt z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Free

Sunday 18 June de 16:30 à 17:00

Children, Adults, General public

Lecture

„Brązowe skarby z okolic Jarosławia“
wykład prof. Wojciecha Blajera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Free

Sunday 18 June de 17:00 à 17:45

Adults, General public

Lecture

„O systemie obronnym grodziska scytyjskiego kręgu kulturowego w Chotyńcu, pow. jarosławski”
wykład dr Marcina Burghardta z Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Free

Sunday 18 June de 17:45 à 18:30

Adults

Podkarpackie, Rzeszów

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego - Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

ul. Siemieńskiego 17C
35-203 Rzeszów

Europejskie Dni Archeologii to doskonała okazja do zapoznania się z codzienną pracą archeologa. Pracownicy i studenci Instytutu Archeologii zapraszają uczniów szkół średnich do spotkania w Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych –
w miejscu, do którego trafiają liczne zabytki odkrywane na terenie województwa podkarpackiego i gdzie prowadzone są zarówno badania naukowe, jak i zajęcia dla przyszłych archeologów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. jak wyglądają wykopaliska archeologiczne, co ciekawego może odkryć archeolog w Polsce, co dzieje się z zabytkami wydobytymi z ziemi, na czym polega współpraca z antropologiem badającym kości ludzi sprzed setek lub tysięcy lat. Nasi goście będą mogli także obejrzeć wybrane znaleziska znadujące się w naszych zbiorach.

Lecture

“Odkrywanie przeszłości“
Prelekcja dla uczniów szkół średnich zilustrowana pokazem fotografii z licznych badań wykopaliskowych prowadzonych przez pracowników Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przybliżająca pracę w terenie oraz odkrycia dokonywane w południowo-wschodniej Polsce

Free

Friday 16 June de 10:30 à 11:00 Friday 16 June de 11:30 à 12:00 Friday 16 June de 12:30 à 13:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

School group visits

Wizyta w budynku Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych
Uczniowie, którzy odwiedzą siedzibę Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych, będą mieli możliwość zapoznania się z metodami dokumentacji, konserwacji, rekonstrukcji i przechowywania zabytków archeologicznych, jak też obejrzenia znalezisk pochodzących z różnych okresów dziejów.

Free

Friday 16 June de 11:00 à 15:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

School group visits

Wizyta w pracowni antropologicznej
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak wygląda współpraca antropologów fizycznych z archeologami i czego można dowiedzieć się, badając kości sprzed setek lub tysięcy lat

Free

Friday 16 June de 11:00 à 15:00

Schoolchildren

Schoolchildren :

Secondary school (15 years and up)

Podlaskie, Suwałki

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

ul. Kosciuszki 81

https://muzeum.suwalki.pl/

The tradition of museology in Suwałki dates back to 1907-1908, when the Suwałki Land Museum began to be organised at the School of Commerce, opening in June 1909. During World War I, the collections were taken to Russia. The museum of the same name was established again in 1956 as a social institution. Two years later it was nationalised. After the Suwałki Voivodeship was established, the Suwałki Region Museum became the District Museum in Suwałki in 1975. Since 1 January 1999, it has been subordinate to the Suwałki Regional County. The Museum is housed in a historic building of the former Resursa Obywatelska, erected in the years 1912-1913.

Workshop

Discovering the Yatvings
The event 'Discovering the Yatvings' will take place at the District Museum in Suwałki on 16 June (Friday). These will be workshops presenting archaeological research - excavations arranged in front of the museum building combined with making documentation from field research - laboratory work.
Wydarzenie “Odkrywamy Jaćwingów“ będzie miało miejsce w Muzeum Okręgowym w Suwałkach w dniu 16 czerwca (piątek). Będą to warsztaty prezentujące badania archeologiczne - wykopaliska zaaranżowane przed budynkiem muzeum połączone z wykonywaniem dokumentacji z badań terenowych - praca laboratoryjna.

Free

Friday 16 June de 10:00 à 11:30 (Pierwsza tura warsztatów)Friday 16 June de 12:00 à 13:30 (Druga tura warsztatów)Friday 16 June de 14:00 à 15:30 (Trzecia i ostatnia tura warsztatów)

Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Workshops, lectures.

Accessibility

Visual disability

PMR access, explanations for people with visual disability.

Podlaskie, Białystok

Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu

Rynek Kościuszki 10,
15 - 426 Białystok

http://muzeum.bialystok.pl/

W ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Archeologii 2023 - Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego przygotował mini-wystawę na temat najstarszych elementów gier planszowych odkrytych na terenie województwa podlaskiego. Zbiór prawie 100 zabytków pochodzi z kurhanów datowanych na okres wpływów rzymskich i jest silnie związany z elitą kultury wielbarskiej, utożsamianej z ludem Gotów. Mini-wystawie będą towarzyszyć działania edukacyjne wykorzystujące rekonstrukcje gier oparte na źródłach historycznych oraz znaleziskach archeologicznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej rywalizacji !

Exhibition

Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu
Mini-wystawa prezentująca zabytki archeologiczne związane z grami planszowymi.

14.00 PLN, There are discounted rates

Sunday 18 June de 10:00 à 18:00 Saturday 17 June de 10:00 à 18:00 Friday 16 June de 10:00 à 18:00

Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

.

Accessibility

Visual disability

.

Workshop

Warsztaty gry na najstarszych grach planszowych odkrytych na Podlasiu
.

14.00 PLN, There are discounted rates

Sunday 18 June de 10:00 à 18:00 Saturday 17 June de 10:00 à 18:00 Friday 16 June de 10:00 à 18:00

Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

.

.

Pomorskie, Tczew

Fabryka Sztuk

4 ulica 30 Stycznia 83-110 Tczew

www.fabrykasztuk.tczew.pl

Samorządowa placówka kulturalna miasta Tczewa o charakterze wystawienniczo-edukacyjnym

Workshop

archeologiczne warsztaty rodzinne
Program: zabawa dla dzieci (atrybuty archeologa), lepienie z gliny, oko w oko - interaktywne spotkanie z zabytkiem
Saturday 17 June de 12:00 à 14:00

Family

Schoolchildren :

Preschool, Primary

warsztaty

School group visits

warsztaty
spotkanie z archeologiem oraz empiryczne zapoznanie się z jego pracą

Free

Friday 16 June de 09:30 à 11:00 et de 11:30 à 13:00

Children

Schoolchildren :

Primary

warsztaty

Pomorskie, Gdańsk

Półwysep Westerplatte w Gdańsku. Wydarzenie „Archeologia Westerplatte” organizowane przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Westerplatte Gdańsk

https://muzeum1939.pl/en/museum-of-westerplatte-and-the-war-of-1939.html

W ramach wydarzenia „Archeologia Westerplatte” przewidujemy przeprowadzenie muzealnych lekcji archeologicznych. Celem zajęć prowadzonych przez pracowników Działu Archeologicznego i Działu Edukacyjnego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest przybliżenie dziedzictwa archeologicznego i historii Westerplatte. Lekcje będą prowadzone na terenie bazy archeologicznej na Westerplatte. Elementem zajęć będzie prezentacja wykopów archeologicznych prowadzonych przez Muzeum w ramach X etapu badań wykopaliskowych na półwyspie. Zaprezentowane zostaną zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Prowadzący lekcje będą informować o realizowanej na terenie półwyspu inwestycji - budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, której nieodzownym elementem są badania i nadzory archeologiczne.

School group visits

Lekcje muzealne dla zorganizowanych grup szkolnych, 16 czerwca 2023 r.
W ramach lekcji zaprezentowane zostaną m.in. zabytki archeologiczne odnalezione w trakcie badań archeologicznych, wyjaśniona zostanie specyfika pracy archeologów oraz innych specjalistów zespołu badawczego. Elementem lekcji będzie prezentacja wykopów archeologicznych. Przewiduje się przeprowadzenie czterech lekcji muzealnych.

Free

Friday 16 June de 09:00 à 16:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Accessibility

Mental disability

Discovery tour

Lekcje muzealne dla grup (po wcześniejszym zapisie) 17 czerwca 2023 r.
W ramach lekcji zaprezentowane zostaną m.in. zabytki archeologiczne odnalezione w trakcie badań archeologicznych, wyjaśniona zostanie specyfika pracy archeologów oraz innych specjalistów zespołu badawczego. Elementem lekcji będzie prezentacja wykopów archeologicznych. Przewiduje się przeprowadzenie czterech lekcji muzealnych oraz udział osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Free

Saturday 17 June de 09:00 à 16:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Accessibility

Mental disability

Śląskie, Katowice

Muzeum Śląskie w Katowicach

ulica Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205, Katowice, Śląskie

https://muzeumslaskie.pl/pl/

Dział Archeologii, Budynek Łaźni

Open house

Wizyta w dziale archeologii
Zapraszamy do działu archeologii i pracowni bioarcheologii działającej w ramach naszego działu, gdzie będzie można zobaczyć czym się zajmujemy i nad czym obecnie pracujemy.

Free

Friday 16 June de 10:00 à 11:30 et de 12:00 à 13:30

General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Czym zajmuje się archeologia

Śląskie, Bytom

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

ul. Korfantego 34
41-902 Bytom

https://muzeum.bytom.pl/

For almost a decade, every year in October, the Upper Silesian Museum celebrates the International Day of Archeology. This year, for the first time, we will join the celebration of the European Days of Archeology with event “The amazing world of the Vikings“.
It will be a strong debut, like the title Vikings. You will learn about their fascinating world, culture and heritage during lecture, workshops and training excavations. We will present facts, dispel myths, and together we will discover the fascinating world of warriors from the North and the secrets of archaeology.

Workshop

Training excavations
During the training excavations, participants will learn about the methodology of archaeological research. They will independently explore the objects, secure and document the finds. They will also try to interpret the findings.

Free

Saturday 17 June de 12:30 à 14:30

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Secondary school (11-15 years)

Śląskie, Bytom

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (The Upper Silesian Museum in Bytom)

ul. Korfantego 34

https://muzeum.bytom.pl/

W tym roku po raz pierwszy włączymy się w obchody Europejskich Dni Archeologii z wydarzeniem „Niesamowity świat wikingów”. Ich fascynujący świat, kulturę i dziedzictwo poznacie podczas wykładów, warsztatów i wykopalisk. Przedstawimy fakty, obalimy mity i wspólnie odkryjemy fascynujący świat wojowników z Północy oraz tajemnice archeologii.

This year, for the first time, we will join the celebration of the European Days of Archaeology with event “The amazing world of the Vikings“. You will learn about their world, culture and heritage during lectures, workshops and excavations. We will present facts, dispel myths, and together we will discover the fascinating world of warriors from the North and the secrets of archaeology.

Workshop

Spotkanie przy zabytku. Wikiński ślad /Meeting at the artifact. Viking trace
W zbiorach archeologicznych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu znajduje się kilka zabytków wczesnośredniowiecznych, pochodzących prawdopodobnie ze Skandynawii. Należą do nich topory i zdobione strzemię. Obiekty zostaną udostępnione uczestnikom specjalnie na to spotkanie.

The archaeological collections of the Upper Silesian Museum in Bytom contain a few early medieval artifacts, probably originating from Scandinavia. These include axes and ornamented stirrup. The objects will be made available to participants especially for this meeting.

2.00 PLN

Sunday 18 June de 14:30 à 15:30

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Lecture

Od nitki do kłębka, czyli archeologia o wikingach /By the thread to the ball, or archaeology about the Vikings
Kim naprawdę byli wikingowie? Czy ślady ich obecności można odnaleźć na terenach dzisiejszych ziem polskich? Jakie są najsłynniejsze stanowiska archeologiczne wikingów? Czy w Muzeum Górnośląskim znajdują się artefakty o proweniencji północnej? To tylko niektóre z wielu pytań, na które słuchacze uzyskają odpowiedzi podczas prelekcji.

Who were the Vikings really? Can traces of their presence be found in the areas of today's Polish lands? What are the most famous Viking archaeological sites? Are there artifacts of northern provenance in the Upper Silesian Museum? These are some of the many questions that the audience will get answers to during the lecture.

1.00 PLN

Saturday 17 June de 14:30 à 15:30 00:00

General public

Workshop

“Boatbuilding“ workshops /Warsztaty “szkutnicze“
Uczestnicy zapoznają się z typami wikińskich statków i znanymi stanowiskami archeologicznymi z reliktami statków, podstawowymi rodzajami węzłów żeglarskich oraz posługiwaniem się kompasem. Następnie samodzielnie wytną i skleją model drakkara oraz figurkę wikinga.
*Opłata: uczestnicy płacą łącznie 14 zł za warsztaty „szkutnicze” i wykopaliska

Participants will learn about the types of Viking ships and known sites with ship relics, basic types of sailing knots and the use of a compass. Then, they will cut and glue the drakkar model and the figure of the Viking on their own.
*Fee: participants pay a total of PLN 14 for “boatbuilding“ workshops and training excavations

14.00 PLN

Saturday 17 June de 12:30 à 14:30

Children, Family

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

Szkoleniowe wykopaliska archeologiczne /Training archaeological excavations
Podczas wykopalisk uczestnicy poznają metodologię badań archeologicznych. Będą eksplorować obiekty, zabezpieczać i dokumentować znaleziska. Spróbują też zinterpretować wyniki.
*Opłata: uczestnicy płacą łącznie 14 zł za warsztaty „szkutnicze” i wykopaliska szkoleniowe

During the training excavations, participants will learn about the methodology of archaeological research. They will explore the objects, secure and document the finds. They will also try to interpret the findings.
*Fee: participants pay a total of PLN 14 for “boatbuilding“ workshops and training excavations

14.00 PLN

Saturday 17 June de 12:30 à 14:30

Children, Family

Świętokrzyskie, Chęciny

The Royal Castle in Chęciny

26-060 Chęciny, ul. Małogoska 7, POLAND

www.zamek.checiny.pl

The Royal Castle in Chęciny was built on a rocky hill top (9367 mamsl) at the turn of XIII and XIV century. The first references to the castle appear in Władysław the Short’s document from the year 1306.
Currently, the castle in Chęciny is one of the most visited heritage site of that type in Poland. Huge bastilles dominate in the area and are visible from the road leading to Cracow. The circle of the outer defensive walls, the two towers, the bastille and the foundation of the residential buildings are fully preserved up to now. In the eastern tower there is an observation point and when the weather is nice, the summits of Tatra Mountains are visible.

Exhibition

Weekend with Archeology in the Chęciny Castle
The event will be held under the slogan: “Weekend with archeology at the Castle in Chęciny“. The entire action will consist in presenting the revitalization process of the Royal Castle in Chęciny in the form of an photo exhibition, with particular emphasis on the archaeological researches conducted at that time. The researches became a milestone for our facility in learning about the history of the stronghold, thanks to which, e.g. a hitherto unknown tower from the reign of Wenceslaus II of Bohemia. The photos will present the results of research and all archaeological objects that have been discovered, both in the Upper and Lower Castles. It is estimated that on the weekends of the full season, and this includes the month of June, about 4-5 thousand people come to our facility. tourists, so the group of recipients will be large. Fun will be prepared also for children. It will consist in the fact that children will discover fake elements (looking like original ones) from under the sand, like a professional archaeologist.

20.00 PLN, There are discounted rates

Sunday 18 June de 10:00 à 18:00 Saturday 17 June de 10:00 à 18:00 Friday 16 June de 10:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Świętokrzyskie, Sandomierz

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu/The Castle Museum in Sandomierz

Zamkowa 12,
27 - 600, Sandomierz

http://www.zamek-sandomierz.pl/

Siedzibą Muzeum jest Zamek Królewski w Sandomierzu, Muzeum Zamkowe jest największym Muzeum w mieście, które jest nazywane archeologicznym El Dorado. Historia Muzeum sięga jeszcze czasów przed II wojną światową i przedwojennym PTK. Obecnie zbiory dzielą się na 5 działów: Archeologiczny, Etnograficzny, Historyczny, Sztuki i Literatury w ramach, których prezentowana jest historia Sandomierza i ziemi Sandomierskiej od pradziejów aż po czasy współczesne. Dział Archeologii, jest szczególnie bogaty, gdyż miasto Sandomierz jest pod tym względem bardzo dobrze rozpoznane nie bez przyczyny mówi się o Sandomierskiej Szkole Archeologii. Warto zwrócić uwagę, że duża ilość kultur archeologicznych wywodzi swoją nazwę od miejscowości na Sandomierszczyźnie lub jej okolicach, co wynika z intensywności badań.

Workshop

Warsztat pracy archeologa
Warsztat pracy archeologa, czyli mini wykopaliska, uczestnicy sami odnajdują obiekty w warstwach ziemi, po czym uczą się je opisywać na kartach inwentarzowych. Zajęcia archeologiczne, których celem jest pokazanie dzieciom warsztatu pracy archeologa. Zapoznanie ich z tym, czym jest archeologia, jakie narzędzia są wykorzystywane i co jest celem badań archeologicznych.

Free

Friday 16 June de 13:00 à 14:00

Children, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Exhibition

Otwarcie wystawy pt. Zabytki sprzed Zamku - artefakty odkryte na zamkowym placu
Skromna wystawa ukazująca część zabytków, które zostały odkryte w trakcie wykopalisk prowadzonych na zamkowym placu. Będzie wstępem do wystawy archeologicznej, która skupia się na dziejach ziemi sandomierskiej. Jej głównym celem jest podkreślenie historii Zamku Sandomierskiego.

Free

Saturday 17 June de 15:00 à 16:00

Children, Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Lecture

Wykład dr Wojciecha Rajpolda pt. Archeologia w Popkulturze
Wykład ma celu pokazanie obrazu archeologii we współczesnej popkulturze. Zostaną prześledzone początki wyobrażenia archeologa, jako awanturnika i poszukiwacza przygód. Przybliżone zostaną takie postacie jak Lawrence z Arabii, Percy Fawcett, Roy Chapman, Bronisław Malinowski będący inspiracjami dla Indiany Jonsa. Pokażemy także ile faktycznej pracy archeologa znajduje się w filmach z serii Indiana Jones. Przedstawione będą także inne postacie z popkultury, które stanowiły inspiracje dla Indiany Jonesa. Na końcu zastanowimy się czy archeologia może uciec od właśnie takiego wizerunku.

Free

Sunday 18 June de 15:00 à 16:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Świętokrzyskie, Bodzechów

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki

Sudół 135a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

http://krzemionki.pl/

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki włącza się w świętowanie EDA. Pokażemy archeologię zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej, a wszystko to na terenie jedynego zabytku archeologicznego z Polski wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W piątek 16 czerwca zapraszamy na wykład dr. Szymona Modzelewskiego pt. „Historia archeologii”. Autor opowie o dziejach tej nauki.
W sobotę 17 czerwca na terenie zrekonstruowanej osady pradziejowej zapraszamy na warsztaty archeologiczne. Będzie to okazja do spróbowania swoich sił w pracy krzemieniarza, a także pradziejowego budowniczego. Nie zabraknie neolitycznej kuchni. Tego samego dnia odbędzie się wernisaż wystawy „Krzemionki Stefana Krukowskiego” przygotowanej wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym.

Lecture

Wykład “Historia archeologii“
W piątek 16 czerwca zapraszamy na wykład dr. Szymona Modzelewskiego pt. „Historia archeologii”. Autor opowie o tym, jak powstała taka nauka, jak rozwijały się metody datowania i jak w ciągu ostatnich 200 lat mogliśmy poznać najdawniejszą przeszłość.

Free

Friday 16 June de 12:00 à 13:30

General public

Workshop

Warsztaty archeologiczne
W sobotę 17 czerwca na terenie zrekonstruowanej osady pradziejowej zapraszamy na warsztaty archeologiczne. Będzie to okazja do spróbowania swoich sił w pracy krzemieniarza, a także pradziejowego budowniczego. Nie zabraknie neolitycznej kuchni, gdzie będzie można pouczyć się pracy na żarnach, upiec podpłomyki czy zobaczyć jak dawniej warzono sól.

Free

Saturday 17 June de 11:00 à 15:00

General public

Exhibition

Otwarcie wystawy “Krzemionki Stefana Krukowskiego“
W sobotę 17 czerwca odbędzie się wernisaż wystawy „Krzemionki Stefana Krukowskiego”. Ekspozycja przygotowana wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym pokaże związki Stefana Krukowskiego z Krzemionkami, w szczególności historię badań prowadzonych przez profesora na terenie krzemionkowskich kopalni krzemienia pasiastego.

Free

Saturday 17 June de 16:00 à 17:00

General public

Warmińsko-mazurskie, Pietrzwałd

Kurhan w Pietrzwałdzie/Kaczyńcu, gm. Ostróda.

Ok. 1300 m na wschód od centrum wsi Pietrzwałd, przy drodze.

Kurhan to rodzaj grobowca posiadającego własną formę krajobrazową w postaci kamienno-ziemnego nasypu.
Na naturalnym wzniesieniu stanowiącym kulminację skarpy doliny Srebrnego Strumienia znajdował się porośnięty przez osiki sztuczny nasyp o średnicy 14 metrów i wysokości około 1,8 metra. Właściciel pola, gospodarz Krogoll z Pietrzwałdu, zgłosił kurhan archeologom. Krótkie badania odbyły się w 1933 roku. Archeolodzy odkryli pozbawioną wierzchnich płyt skrzynię kamienną o wymiarach: 5x1,3x1 m, w której znajdowało się ok. 20 pochówków, w tym 16 urnowych. Wydatowali kurhan na 2. poł. I w. n.e.
Komorę grobową pozostawili otwartą w celu edukacji okolicznych mieszkańców i młodzieży. Po wojnie o kurhanie zapomniano. Ponownie odkrył go Wiesław Skrobot w 1989 roku.

Workshop

Kurhan w Pietrzwałdzie/Kaczyńcu, gm. Ostróda. Od topografii mitycznej do tutejszości świata najbliższego
Plan warsztatów:
1) Spotkanie przy wzgórzu kurhanowym:
- informacja na temat kurhanu i pradziejowego obrządku pogrzebowego (Wiesław Skrobot);
- geologiczna przeszłość głazów, z których zbudowano kurhan (Alicja Szarzyńska).

2) Spacer doliną Srebrnego Strumienia do głazu Zmierzchun:
- czytanie podania lokalnego „Zmierzchun” (chętni uczestnicy warsztatów);
- gra terenowa „Ziołowe memory”/rozpoznawanie roślin dziko rosnących w Krainie Zmierzchuna (Alicja Szarzyńska);

3) Powrót do kurhanu i podsumowanie warsztatów:
- co to jest dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe i dlaczego warto o nie dbać? (Wiesław Skrobot/Alicja Szarzyńska);

4) Piknik/ognisko, wręczenie okolicznościowych folderów i innych publikacji edukacyjnych, zakończenie spotkania

Organizatorzy: Gmina Ostróda, KGW Naprom, właściciel gruntu Jarosław Pawszyk, Nadleśnictwo Olsztynek, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa; działanie pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Free

Saturday 17 June de 10:00 à 14:30

General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary

Warmińsko-mazurskie, Starzykowo

"Iławski Biskupin" - pradziejowa osada obronna w Starzykowie, pow. iławski

ok. 1600 m na wschód od centrum wsi Starzykowo, w rejonie dawnej szkoły.

Pradziejowa osada obronna na półwyspie zarośniętego jeziora. Przebadana w latach 1929-1931 przez Waldemara Heyma z Prowincjalnego Muzeum Zachodniopruskiego w Kwidzynie.
Osadę zamieszkiwała ludność z kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (ok. 550 r. p.n.e. – ok. 100 r. n.e.). Na jej terenie odkryto osiem domów z podcieniami - o wymiarach 5x3 m i 3x3m - wzniesionych w konstrukcji słupowej w wokół centralnego placu z większym budynkiem, tzw. domem zgromadzeń (8x5 m). Osadę otaczały podwójne umocnienia: kamiennym mur zewnętrzny i drewniana palisada wewnętrzna, wzmocniona kamienną podwaliną. Dojścia od strony lądu broniło siedem linii pojedynczych lub podwójnych palisad. Wejście prowadziło przez wąski korytarz długości 60 m, wyposażony w trzy bramy. W pd. części znajdowała się przystań.

Discovery tour

Iławski Biskupin – leśne sedno dziedzictwa kulturowego
Przebieg wydarzenia (UWAGA!!! Rozpoczęcie w siedzibie Nadleśnictwa Iława):
1) Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Iława:
- dziedzictwo kulturowe w lasach i jak je rozpoznawać (Wiesław Skrobot);
2) Przejazd autokarem do Iławskiego Biskupina:
- Waldemar Heym i jego badania osady w Klein Stärkenau (Wiesław Skrobot)
- terenowy warsztat edukacyjny o rozpoznawaniu reliktów osadnictwa nieposiadających czytelnej formy krajobrazowej /spacer badawczy po reliktach pradziejowej osady/ (Wiesław Skrobot);
3) Przejazd autokarem na teren łąkowy w sąsiedztwie wsi Piotrkowo:
- warsztat terenowy polegający na prospekcji miejsca osadnictwa pradziejowego /w formule badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski/ (Wiesław Skrobot);
4) Poczęstunek, wręczenie okolicznościowych folderów i innych publikacji edukacyjnych, podsumowanie warsztatów, zakończenie spotkania.
Organizatorzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Iława, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa

Free

Friday 16 June de 10:00 à 15:00

General public

Warmińsko-mazurskie, Elbląg

Nom du musée, du site archéologique, du chantier de fouilles...

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11
82-300 Elbląg

www.muzeum.elblag.pl

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu to jedna z najciekawszych instytucji kulturalnych w rejonie północnej Polski, która w swoich zbiorach posiada ok. 115 tys. muzealiów. Mieści się w centrum zabudowy śródmiejskiej elbląskiego Starego Miasta. Jego siedzibę stanowią budynek Podzamcza oraz budynek Gimnazjum. Zabytkowe obiekty zlokalizowane są wokół dziedzińca tzw. podzamcza północnego, reliktu przestrzennego i budowlanego dawnego kompleksu zamku krzyżackiego. W obu budynkach można podziwiać gromadzone od ponad 150 lat eksponaty, pochodzące z okolicznych stanowisk archeologicznych, m.in. średniowiecznych założeń staromiejskich, dawnej wikińskiej faktorii handlowej Truso oraz gockiej nekropolii w Weklicach. Niektóre z tych obiektów są ewenementami na skalę europejską.

Workshop

Truso Fest - wikiński festiwal wody i ognia
17 czerwca w Elblągu odbędzie się festiwal archeologiczny pod znakiem Truso – jedynej wikińskiej osady na terenie dzisiejszej Polski. Nawiązując do tradycji związanych z kowalstwem, metalurgią i szkutnictwem mieszkańców Truso, zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie wokół dwóch żywiołów – wody i ognia!
Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu zamieni się w żywą osadę z epoki wikingów. Na gości czekać będą pokazy produkcji ozdób metalowych, wytopu żelaza i technik tkackich. Uczestnicy imprezy będą mieli możliwość odbycia rejsów po rzece Elbląg wikińską łodzią Freya II oraz uczestnictwa w rajdzie rowerowym do Truso.

Free

Saturday 17 June de 11:00 à 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Mental disability

Podnośniki dla wózków inwalidzkich, strefy wypoczynku

Wielkopolskie, Kalisz

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

plac św. Józefa 2-4
62-800 Kalisz

www.ktpn.org

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk to stowarzyszenie, które zgodnie ze statutem, ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, oświaty i kultury, prowadzenie regionalnych badań naukowych, w szczególności dotyczących Wielkopolski południowo-wschodniej (czyli regionu pozostającego w historycznym, kulturowym, społecznym oraz gospodarczym oddziaływaniu Kalisza) w zakresie różnych gałęzi nauki, a także działanie na rzecz aktywizacji ochrony zabytków.

Lecture

Wykłady o tematyce archeologicznej
18:00 Uroczyste otwarcie „Europejskich Dni Archeologii” w Kaliszu
18:15 Wykład inauguracyjny
mgr Paulina Przepiórka
18:45 Monety emitowane w Kaliszu i regionie w okresie starożytności i średniowiecza
dr Adam Kędzierski, mgr Leszek Ziąbka

Wykłady odbywają się w języku polskim

Adres:
KTPN, plac św. Józefa 2-4, Kalisz

Free

Friday 16 June de 18:00 à 19:30

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi

Lecture

Wykłady o tematyce archeologicznej
12:00 Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego w lasach na przykładzie cmentarzyska kurhanowego w Tłokinii Kościelnej w Nadleśnictwie Kalisz
dr Grzegorz Szczurek
13:00 Terra sigillata - „rzymska porcelana” na ziemiach polskich
dr Justyna Dworniak - Jarych
14:00 Skarby monet rzymskich z okolic Kalisza. Historia odkryć i późniejsze losy
dr Adam Jarych

Wykłady odbywają się w języku polskim

Adres:
KTPN, plac św. Józefa 2-4, Kalisz

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 15:00

General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi

Workshop

Warsztaty archeologiczne
Warsztaty archeologiczne skierowane zarówno do dorosłych jak i do dzieci i młodzieży, których głównym celem jest szeroko rozumiana promocja archeologii w oparciu o regionalne źródła archeologiczne oraz historyczne, jak również zaznajomienie odbiorców z historią regionu i promocja dziedzictwa kulturowego Kalisza i okolic. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wielu zajęciach, takich jak np. lepienie z gliny, wykopaliska w piaskownicy, pisanie alfabetem średniowiecznym, gry i zabawy historyczne, rysowanie stratygrafii, tworzenie dokumentacji archeologicznej, klejenie ceramiki, tworzenie makiet historycznych itp.

Adres:
I L.O. im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Grodzka 1, Kalisz (boisko)

Free

Sunday 18 June de 12:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

W miejscu tym nie ma barier utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi

Wielkopolskie, Łubowo

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział – Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim

Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra

https://lednicamuzeum.pl/

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest opiekunem trzech ważnych wczesnośredniowiecznych grodzisk (Ostrów Lednicki – Pomnik Historii, Giecz i Grzybowo) związanych z początkami państwa polskiego. W miejscach tych można zobaczyć oryginalnie zachowane relikty grodów oraz wystawy prezentujące unikatowe zabytki z badań archeologicznych.
W każdym z tych miejsc – oddziałów Muzeum, w 2023 roku świętować będziemy Europejskie Dni Archeologii.

Workshop

„Spełnij marzenie! Zostań archeologiem na jeden dzień!”
Udział w archeologicznych badaniach sondażowych na Ostrowie Lednickim. Odkryj materialne pozostałości z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego (decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona; godz. 9:00-16:00).

Free

Sunday 18 June de 09:00 à 16:00

Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years)

Discovery tour

Spacer z archeologiem po Ostrowie Lednickim
Spacer z archeologiem po Ostrowie Lednickim wraz z oprowadzaniem po wykopie archeologicznym i prezentacją odkrytych zabytków (zbiórka na Ostrowie Lednickim przy makiecie grodu o godz. 11:00; 13:00)

Free

Sunday 18 June de 11:00 à 12:30 Sunday 18 June de 13:00 à 14:30

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Discovery tour

Spacer z archeologiem podwodnym z Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu po Ostrowie Lednickim
Spacer z archeologiem podwodnym z Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu po Ostrowie Lednickim wraz z prezentacją metod i sprzętu do badań podwodnych (zbiórka na Ostrowie Lednickim przy makiecie grodu o godz. 12:00; 14:00)

Free

Sunday 18 June de 12:00 à 13:30 Sunday 18 June de 14:00 à 15:30

Children, Family, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Wielkopolskie, Dominowo

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział – Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

Grodziszczko 2
63-012 Dominowo

https://www.lednicamuzeum.pl/

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest opiekunem trzech ważnych wczesnośredniowiecznych grodzisk (Ostrów Lednicki – Pomnik Historii, Giecz i Grzybowo) związanych z początkami państwa polskiego. W miejscach tych można zobaczyć oryginalnie zachowane relikty grodów oraz wystawy prezentujące unikatowe zabytki z badań archeologicznych.
W każdym z tych miejsc – oddziałów Muzeum, w 2023 roku świętować będziemy Europejskie Dni Archeologii.

Workshop

„Archeolog jak saper – myli się tylko raz”
Archeologia to nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich. Jednym ze sposobów pozyskiwania tych źródeł są badania wykopaliskowe – metoda podstawowa, ale bardzo inwazyjna. Pozyskiwanie informacji wiąże się bezpowrotnym niszczeniem badanych struktur. Jeśli więc archeolog podczas pracy nie dostrzeże i odpowiedni nie zadokumentuje jakiegoś śladu działalności człowieka – tego działania po prostu nie było. Stąd hasło – „…myli się tylko raz”.
Na poletku przygotowanym specjalnie dla edukacji archeologicznej uczestnicy zajęć będą zapoznawali się w praktyce ze sposobami eksploracji, dokumentacji oraz wstępnych interpretacji odsłoniętych obiektów.

Free

Friday 16 June de 10:00 à 16:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Wielkopolskie, Września

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział – Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Grzybowo 10a
62-300 Września

www.lednicamuzeum.pl

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest opiekunem trzech ważnych wczesnośredniowiecznych grodzisk (Ostrów Lednicki – Pomnik Historii, Giecz i Grzybowo) związanych z początkami państwa polskiego. W miejscach tych można zobaczyć oryginalnie zachowane relikty grodów oraz wystawy prezentujące unikatowe zabytki z badań archeologicznych.
W każdym z tych miejsc – oddziałów Muzeum, w 2023 roku świętować będziemy Europejskie Dni Archeologii.

Show

Namiot wojownika
Pokaz uzbrojenia z wczesnego średniowiecza.

Free

Saturday 17 June de 10:30 à 12:00 Saturday 17 June de 12:30 à 14:00 Saturday 17 June de 14:30 à 15:30

Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Discovery tour

Jak wyglądało życie wojownika 1000 lat temu?
Spacer po grodzisku i opowieść przewodnika (zbiórka przy bramie grodowej – grupy do 30 osób).

Free

Saturday 17 June de 12:00 à 13:00 Saturday 17 June de 14:00 à 15:00

Children, Family, General public

Schoolchildren :

Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

Workshop

Grzybowska Akademia Małego Archeologa
Dzieci odkrywają „zabytki w wykopie”.

Free

Saturday 17 June de 10:00 à 11:30 Saturday 17 June de 12:00 à 13:30 Saturday 17 June de 14:00 à 15:30

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Preschool, Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Workshop

Poszukiwacze Skarbu Grzybowskiego Grodu
Gra terenowa do pobrania w kasie muzeum.

Free

Saturday 17 June de 10:00 à 15:30

Children, Family, Adults, General public

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Wielkopolskie, Poznań

Rezerwat Archeologiczny Genius loci - dział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

ul. Posadzego 3

https://rezerwat.muzarp.poznan.pl

Rezerwat Archeologiczny Genius loci kryje w sobie olbrzymi wykop archeologiczny
Jest to miejsce, w którym odkryto doskonale zachowane konstrukcje wału obronnego grodu poznańskiego z X wieku. Zwiedzający mogą podziwiać wielkie dzieło inżynierii wczesnośredniowiecznej.

Dzięki nowoczesnemu otoczeniu i multimedialnym metodom przybliżania tematyki, każdy ma niepowtarzalną okazję do poznawania dziejów tego miejsca pod różnym kątem i z różnej perspektywy.

Rezerwat Archeologiczny Genius loci jest placówką Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Lecture

Wykład z cyklu „Oblicza gotyku” pt. Gotycka architektura Summa Theologiae Św. Tomasza z Akwinu. Prelegent: prof. Artur Andrzejuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
„Oblicza gotyku”, to interdyscyplinarny projekt łączący archeologów, historyków, historyków sztuki i filozofów, którzy na cyklicznych spotkaniach przybliżają wiodącą problematykę z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. W proponowanym wykładzie poznamy filozoficzne spojrzenie na jedno z najważniejszych dzieł średniowiecza i jego wpływ na wiele pokoleń myślicieli.
Prelegent: prof. dr hab. Artur Andrzejuk – filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [UKSW], kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, autor wielu prac z dziedziny filozofii moralnej, pojęcia prawdy i dobra oraz Tomizmu. Postać Św. Tomasza z Akwinu jest szczególna dla intelektualnego wymiaru gotyku i konieczna dla zrozumienia podłoża tożsamości europejskiej przez co filozofia Akwinaty będzie jednym z głównych nurtów rozważanych w planowanym projekcie. Organizatorzy pragną aby pojęcie “gotyku“ nie było przez odbiorców zawężane do sfery architektonicznej, czemu ma służyć zwrócenie uwagi na fakt, że struktura i kształt katedry gotyckiej wynikają z całokształtu formacji filozoficznej, symboliki, odwołań kulturowych i religijnych. Można i należały w niej rozpoznawać bogactwo duchowości epoki gotyku, które swą intelektualną formę znajduje w myśli Akwinaty.

Free

Friday 16 June de 18:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Wykład będzie transmitowany online i później udostępniony na naszym youtube z dodanymi napisami.

Lecture

Wykład pt. „Szachy sandomierskie i ich archeologiczne tajemnice.“ Prelegent: dr Agnieszka Stempin.
Zabytki określane jako szachy sandomierskie odkryte zostały w 1962 roku, na Wzgórzu Św. Jakuba w Sandomierzu, są wiodącym tematem tegorocznych Europejskich Dni Archeologii. Pochodzą z XIII w. i obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, gdzie można je podziwiać na specjalnej wystawie. W Rezerwacie Archeologicznym Genius loci będzie można obejrzeć ich wierne kopie a nawet rozegrać nimi partyjkę szachów. Dlaczego są tak wyjątkowym zabytkiem? Nie wynika to z ich wymiernej wartości materialnej ale z racji absolutnej unikatowości tego zespołu w skali europejskiej. Liczą 29 sztuk, a więc brakuje jedynie 3 pionków do pełnego kompletu, a ich kształty uformowano w stylu arabskim. Co po latach wiemy o tym tajemniczym znalezisku i dlaczego to archeologia miała decydujące znaczenie w rozwikłaniu ich zagadki, opowie archeolog zajmująca się problematyką tego zespołu – dr Agnieszka Stempin.

Free

Saturday 17 June de 11:30

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Wykład będzie transmitowany online i później udostępniony na naszym youtube z dodanymi napisami.

Exhibition

Złoto Ostrowa Tumskiego. Zwiedzanie ekspozycji czasowej z archeologiem.
Opowiemy o spektakularnych badaniach na wyspie katedralnej i odkryciu pracowni złotniczej oraz wyrobów z niej pochodzących. Jakimi surowcami posługiwali się tutejsi złotnicy? Skąd czerpali surowce do produkcji biżuterii? Skąd wiedziano gdzie szukać tak ważnych obiektów? Oprowadzają kuratorzy wystawy – Marcin Kasprowicz i Daria Sikora.

Free

Saturday 17 June de 16:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Exhibition

Kościół Najświętszej Marii Panny – perła gotyku na poznańskim Ostrowie Tumskim. Zwiedzanie obiektu i ekspozycji czasowej z archeologiem.
Opowiemy o wyjątkowym obiekcie zawdzięczającym wiedzę o nim wieloletnim badaniom archeologicznym. Dlaczego możemy mówić, ze to najstarszy kościół mariacki w Polsce? Co go łączy z Mieszkiem I i księżną Dobrawą? I jak się ustrzegł przez wieloma próbami zniszczenia? Te i inne ciekawe historie oraz wejście do nieodwiedzanych zazwyczaj zakamarków świątyni zapewnimy podczas planowanego spotkania. Oprowadza kurator wystawy – Karolina Andrys.

Free

Sunday 18 June de 12:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Exhibition

Pokolenie 966. Zwiedzanie z archeologiem ekspozycji stałej.
Opowiemy o metodach pracy archeologów, wejdziemy ze zwiedzającymi do prawdziwego wykopu archeologicznego i sprawdzimy jakie dyscypliny nauki współpracują z archeologią pozwalając na pozyskanie precyzyjnych danych o najdawniejszych dziejach. Oprowadza kurator wystawy - dr Agnieszka Stempin.

Free

Sunday 18 June de 14:30

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

Schoolchildren :

Primary, Secondary school (11-15 years), Secondary school (15 years and up)

Accessibility

Mobility issues / wheelchair, Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Łódzkie, Łódź

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

pl. Wolności 14

https://www.maie.lodz.pl

“Przeszłość wydobyta z ziemi“, “Szare jak ziemia, barwne jak pamięć“ - tytuły wystaw stałych jasno wskazują czego możemy spodziewać się odwiedzając Muzeum. Zbiory muzeum to przede wszystkim wytwory działalności człowieka. Placówka gromadzi eksponaty związane z prehistorią regionu (zabytki archeologiczne z czasów rzymskich, wczesnego średniowiecza) oraz kulturą ludową i etnografią ziemi łódzkiej. Posiada bogatą kolekcję numizmatów prezentowanych na stałej wystawie oraz ciekawą prezentację obrzędowości ludowej. Poza zbiorami dokumentującymi pradzieje i kulturę ludową naszego kraju, placówka posiada eksponaty z Afryki, Ameryki i Azji.

Workshop

Mały archeolog –warsztaty rodzinne
Dowiemy się kim jest archeolog. Poznamy tajniki jego pracy. Zagramy w „Alfabet archeologów”- grę stworzoną przez nasze muzeum. To warsztaty dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich opiekunów. Podczas tych spotkań w ciekawy sposób odkrywamy zasoby naszego muzeum.
Zapisy: Obowiązują zapisy drogą mailową: edukacja@maie.lodz.pl

15.00 PLN

Friday 16 June de 16:30 à 17:30

Family

Accessibility

Visual disability, Hearing disability, Mental disability

Exhibition

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Między Słupią a Wierzycą…”
Prezentowane na wystawie zabytki to głównie naczynia grobowe tzw. popielnice twarzowe, będące charakterystycznym elementem wyposażenia grobów kultury pomorskiej.
Pradziejowi „artyści”, twórcy takich popielnic, modelowali na szyjach naczyń schematyczne wyobrażenie twarzy, w postaci zaznaczonych brwi, oczu, nosa, ust i uszu. Często w uszach były mocowane kolczyki z paciorkami szklanymi, bursztynowymi, a niekiedy także drobnymi łańcuszkami.

12.00 PLN

Friday 16 June de 16:30 à 17:30

Adults

Accessibility

Visual disability

Łódzkie, Łęczyca

Grodzisko i skansen w Tumie

Kwiatkówek 26A, 99-100, Kwiatkówek, Góra Świętej Małgorzaty, Łęczycki, Łódzkie

Tumskie grodzisko jest najstarszym elementem średniowiecznej Łęczycy. Według archeologów jest ono ściśle związane z początkami Polski, a zgodnie z przekazem Galla Anonima pełniło w dobie pierwszych Piastów okresowo rolę stolicy państwa.

Zrekonstruowane zgodnie z realiami XIII wieku to wczesnośredniowieczne grodzisko można od maja 2022 roku zwiedzać.

Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska stanowi swoisty łącznik pomiędzy średniowieczem a czasami współczesnymi. Wśród łanów zbóż znajdziemy tu wiatrak kozłowy, chałupy gliniane, drewniane, wiejską kapliczkę i studnię z żurawiem. Otwarty w 2013 roku skansen opowiada o Ziemi Łęczyckiej XIX i początków XX wieku.

Show

Europejski Zjazd Rycerstwa
Pokazy, inscenizacje grup rekonstrukcji historycznej na terenie grodziska w Tumie.

20.00 PLN

Sunday 18 June de 13:00 à 18:00

General public

Accessibility

Hearing disability

Workshop

– Pracownia trzynastka – warsztaty rękodzielnicze - mieszki
Materiałowe woreczki służyły dawnym mieszkańcom Tumu do noszenia ze sobą drobnych przedmiotów. Taki sposób przenoszenia ich wynikał z braku kieszeni w dawnych strojach.
Zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwania i zmierzenia się z igłą i nitką oraz samodzielnego wykonania własnego mieszka. Ten drobny własnoręcznie wykonany woreczek pozwoli w tym szczególny dniu i miejscu przybliżyć nas jeszcze bardziej do naszych przodków z przed tysiąca lat. Świętując Światowy Dzień Archeologii zapraszamy serdecznie wszystkich do odwiedzenia Grodziska Tumskiego. Miejsce wydarzenia: Grodzisko w Tumie, Kwiatkówek 26 A, 99-100 Łęczyca

20.00 PLN

Saturday 17 June de 12:00 à 18:00

Family

Accessibility

Hearing disability

Łódzkie, Łódź

Bałuty

przystanek autobusowy cm. Szczecińska (krańcówka)w Łodzi

Dzielnica miasta Łodzi

Discovery tour

Tropem wojownika z Bałut – spacer archeologiczny
Czy archeologia to dziedzina dotycząca tylko odległych terenów? A może kryje się tuż za rogiem? W ramach archeologicznego spaceru przeniesiemy się do czasów przedhistorycznych. Dowiemy się jakie znaleziska archeologiczne odkryto na terenie Zachodnich Bałut. Szczególną uwagę poświęcimy znaleziskom z terenu dzisiejszego cmentarza przy ulicy Szczecińskiej. Miejsce zbiórki: przystanek autobusowy cm. Szczecińska (krańcówka)w Łodzi.

Free

Saturday 17 June de 10:00 à 11:30

Adults

Łódzkie, Pabianice

Z archeologią przez gminę Pabianice

Ośrodek Lewityn

Rajd rowerowy po znanych w gminie Pabianice stanowiskach archeologicznych. Podczas postojów archeolog będzie opowiadał o czasach z których one pochodzą, oraz o pracy na wykopaliskach. Na mecie rajdu odbędzie się mini piknik archeologiczny i zaprezentowana zostanie wystawa plenerowa “Skarby Pabianic“. Na dzieci i młodzież czekają atrakcje archeologiczne.

Workshop

Rajd

Free

Saturday 17 June de 11:00 à 14:00

Children, Family, General public

Accessibility

Mobility issues / wheelchair

-->