Ministère de la culture Inrap

The program of my region

Select your region or print the program.

2 results
Jihočeský, Kovářov

Zážitkový park Zeměráj

201 Kovářov 39855

https://www.zemeraj.cz/

The “Zážitkový park Zeměráj“ (Nature Adventure Park), open-air museum/ecomuseum is situated between Central and Southern Bohemia, covers an area of 9 hectares and surrounds a former farmhouse with a preserved timbered house dating back to 1640. “Zeměráj“ mainly consists of an Archaeological Park of an Early Mediaeval Slavic village surrounded by gardens, fields and pastures, a pagan sanctuary and a burial mounds, animated by its inhabitants and animals. Furthermore, there are archaeological and palaeontological simulated sites. The “Zeměráj“ is a member of the EXARC.

Demonstration

Evropské dny archeologie
Během Evropských dnů archeologie v Zeměráji návštěvníci, vybavení archeologickými pracovními pomůckami a nářadím, mohou za pomoci odborně připravených animátorů vyhledávat artefakty v simulovaném archeologickém nalezišti, sestavovat „rozbité“ nádoby a dřevěnou stavebnici srubového domu, dokumentovat archeologické objekty, seznámit se s vybranými archeologickými nálezy, pohřbíváním v raném středověku na modelu kostrového hrobu a s principy osídlování území pomocí modelu krajiny, vyzkoušet si kopání „jámy na mamuty“ s nástroji, které měli k dispozici lovci mamutů v paleolitu, ozdobit si vlastní keramickou nádobu pravěkými ornamenty nebo si vyrobit hliněný amulet podle pravěkých vzorů z unikátního jihočeského naleziště na Burkováku u Nemějic a poznat i další archeologicky zajímavé lokality v okolí Zeměráje. Součástí akce je i scénicky pojatá interpretace života obyvatel raně středověké vesnice v zeměrájském archeoskanzenu.

150.00 CZK

Sunday 16 June de 10:00 à 17:00 Saturday 15 June de 10:00 à 17:00

Children, Family, Adults, Schoolchildren

Accessibility

Visual disability, Hearing disability

Olomoucký, Černá Voda

Hrad Kaltenštejn

Černá Voda 194, 79054 Černá Voda, Czech Republic

https://www.muzejniarcheologie.cz/kaltenstejn/

Již tradiční komentovaná prohlídka hradu Kaltenštejn proběhne i v tomto roce. Návštěvníci uvidí techniku a postupy používané archeology při nedestruktivním průzkumu hradu. Dále budou seznámeni i s následným zpracováním nálezů, z nichž vybrané kusy budou prezentovány na místě.

Guided tour

Komentovaná prohlídka hradu Kaltenštejn
Již tradiční komentovaná prohlídka hradu Kaltenštejn proběhne i v tomto roce. Návštěvníci uvidí techniku a postupy používané archeology při nedestruktivním průzkumu hradu. Dále budou seznámeni i s následným zpracováním nálezů, z nichž vybrané kusy budou prezentovány na místě.

Free

Saturday 15 June de 10:00 à 12:00

Children, Family, Adults, General public, Schoolchildren

-->